umowa śmieciowa

  • Tylko co trzeci zatrudniony na umowie - zleceniu lub umowie o dzieło dostaje etat w ciągu trzech lat od podjęcia pracy, informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Ci, którym się to nie udaje, rzadziej się szkolą i gorzej wykorzystują swój potencjał.
  • Liczba umów cywilnoprawnych wciąż rośnie, a budżet państwa traci na nich nawet kilka miliardów zł rocznie.Jak informuje serwis wyborcza.biz, w 2010 r. w sektorze usług co piąta zawierana umowa była cywilnoprawna. W 2015 r. już niemal co trzecia. Źle jest też w hotelarstwie i gastronomii. Przed pięcioma laty 17 proc. zawieranych w tej...
  • W styczniu został wniesiony do sejmu rządowy projekt ustawy o minimalnej stawce godzinowej - 12 zł. Dziś dochodzi do tego, – co zauważa również Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – że na śmieciówce podstawowa płaca w ciągu pierwszych 40 godzin w miesiącu może wynosić nawet 25 gr./h, a dopiero potem – 5, 6 zł./h. Nowa regulacja z minimalną stawką w...
  • Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że zatrudnianie  na umowach śmieciowych i za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej dotyczy nie tylko firm prywatnych. W ostatnich latach administracja państwowa również korzystała z tych form zatrudniania.   Z raportu na temat zatrudniania pracowników przez organy władzy publicznej NIK stwierdza, że w ostatnich latach, szczególnie w 2011...
  • Aż dla 92,5 proc. osób deklarujących wykonywanie pracy głównej w ramach umów cywilnoprawnych była to jedyna praca świadczona przez nich w tym czasie – wynika z danych GUS za 2014 r. Większość, bo aż 80,2 proc. osób pracujących w pracy głównej na umowach cywilnoprawnych pracowała w takiej formie nie z własnego wyboru. Największą grupę stanowili pracujący na umowę-zlecenie –...
  •  W ciągu ostatniego półtora roku o 50 tysięcy zmalała liczba osób zatrudnianych na umowach śmieciowych. Jednocześnie taka sama liczba osób nie znikła z rynku pracy, lecz podjęła pracę na etatach. To efekt nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Nakazuje ona premiować w przetargach tych zamawiających, którzy zatrudniają na umowy kodeksowe.
  • Państwowa Inspekcja Praca podsumowała lata  2013-2015 pod kątem umów śmieciowych. Niestety, śmieciówek przybywa. Najgorzej jest w małych i średnich firmach handlowych i przemysłowych   W ciągu trzech ostatnich lat inspektorzy kontrolowali od 1,7 do 2,7 tys. firm rocznie (łącznie kontrole planowe i skargowe). W 2013 r. wątpliwości budziła co piątą kontrolowana umowa...
  • Wyniki badań GUS są porażąjące. W Polsce śmieciówki często są wymuszane, a jedyną alternatywą jest zwolnienie, albo brak zatrudnienia. Taki brak wyboru formy zatrudnienia według badań  GUS „Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia" dotyka aż 84 proc. zatrudnionych. Badania prowadzono od początku stycznia do końca września 2014 roku. - Pracownicy w Polsce są zniewalani...
  • 1 stycznia 2016 r. miał oznaczać koniec umów śmieciowych. Od tego dnia wszystkie umowy-zlecenia mają być ozusowane tak jak zwykły etat. Firmy outsourcingowe jednak nie śpią. Znalazły już prosty sposób na ominięcie nowych zasad: dwumiesięcznicę.Portal money.pl opisuje dokładnie przeszłe i obecne kombinacje zleceniodawców. Do nieuczciwych praktyk należało...
  • Aż 84 proc. umów-zleceń jest przez pracujących podpisywanych, ponieważ nie mają oni innego wyboru, zaś połowa samozatrudnionych pracuje najemnie w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę – wynika z badań GUS.GUS przeprowadził niedawno szerokie badania modułowe „ Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia. Wyliczono, że podczas pierwszych 9...