Imieniny:
Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Użytkowników on-line: 22

Szukaj na stronie

Najnowszy numernowelizacja

  • Wszyscy pracownicy z państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz członkowie ich rodzin mają prawo do korzystania z uprawnień określonych przepisami unijnymi o swobodnym przepływie pracowników. Takie rozwiązanie wynika z wchodzącej w życie 4 czerwca 2017 r. nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
  • Ugrupowanie Pawła Kukiza stworzyło projekt ustawy liberalizującej prawo dotyczące spożywania napojów alkoholowych na otwartej przestrzeni. – Liczę na to, że uda się w tej kadencji Sejmu wreszcie umożliwić Polakom spożywanie niskoprocentowego alkoholu, czy piwa w wielu miejscach – powiedział poseł Jakub Kulesza, rzecznik klubu Kukiz'15, na antenie "Superstacji".
  • Rząd uznał, że w związku z rosnącym zagrożeniem terrorystycznym na świecie, konieczne jest wzmocnienie bezpieczeństwa w czasie trwania 25 Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie i bezpośrednio po jego zakończeniu.
  • Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.Projekt ustawy przygotowano w odpowiedzi na wzrost zagrożenia terrorystycznego na świecie. Jej podstawowym celem jest podniesienie efektywności działania polskiego systemu antyterrorystycznego, a przede wszystkim...
  • Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy, nakazującej pracodawcy podpisywanie umowy z pracownikiem przed rozpoczęciem dnia pracy, a nie przed jego końcem, został pozytywnie zaopiniowany przez sejmową komisję ds. zmian w kodyfikacjach. Nowe przepisy mają zapobiegać nielegalnemu zatrudnieniu.
  • Uchwalona przez Sejm w marcu nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wchodzi dziś w życie. Nowe rozwiązania mają przeciwdziałać pochopnemu odbieraniu dzieci z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej rodziny.
  • W czwarek sejm uchwalił nowelizację ustawy o CIT i PIT. Ma ona ukrócić proceder wyprowadzania przez firmy zysków do rajów podatkowych.
  • Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie opiniuje zmiany w poselskim projekcie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw.
  • Indywidualny czas pracy, umowy na okres trwania projektu, jednolity system emerytalny dla wszystkich grup zawodowych - takie rekomendacje przygotowane przez ekspertów pracodawców zawarto w raporcie "Konkurencyjna Polska: jak awansować w światowej lidze gospodarczej?".
Komentarz tygodnia

Nasz Youtube

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Wydanie specjalne
Polska nszz solidarność polityka praca regiony więcej…