Imieniny:
Agnieszki, Jarosława, Nory
Użytkowników on-line: 19

Szukaj na stronie

Najnowszy numercentrala związkowa

  • 25 czerwca w Warszawie rozpocznie się kolejna runda rozmów przedstawicieli górniczych central związkowych z premierem Donaldem Tuskiem. Umiarkowany optymizm, o którym mówili przedstawiciele związków zawodowych po pierwszych spotkaniach z rządem, zaczął słabnąć.
  • Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie opiniuje zmiany w poselskim projekcie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw.
  • Szefowie trzech największych central związkowych przedstawili ministrowi pracy propozycje wzrostu wynagrodzeń oraz rent i emerytur na rok 2015.  "Solidarność", OPZZ i Forum ZZ stoją na stanowisku, że wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić nie mniej niż 7 proc., wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej nie mniej niż 5,6 proc., wzrost wynagrodzeń w...
Komentarz tygodnia

Nasz Youtube

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Wydanie specjalne
Polska nszz solidarność polityka praca regiony więcej…