MF o wykonaniu budżetu za rok 2015: Deficyt mniejszy od zakładanego o 7mld

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
W stosunku do znowelizowanej ustawy budżetowej na rok 2015, uzyskane dochody były wyższe od planowanych o 2 mld 436 mln zł. Wydatki były natomiast niższe o zakładanych o 4 mld 936 mln – poinformowała wiceminister finansów Hanna Majszczyk.

Wyjaśniła, że zaplanowane wydatki zostały wykonane. Cięcia zawarte w noweli wynikały wyłącznie z faktycznych oszczędności, w znacznym stopniu dotyczyło to rezerw celowych. „Nie miały więc wpływu na gospodarkę oraz realizację celów o charakterze społecznym” - wyjaśniła wiceminister. 

Deficyt na koniec ubr. To 42 mld 606 mln zł czyli  od zakładanego był niższy o ponad 7 mld zł.

Deficyt środków europejskich był niższy od zakładanego w ustawie budżetowej o ponad 200 mln zł.

Wiceminister Majszczyk, na posiedzeniu zespołu problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń społecznych, podała również, że państwowy dług publiczny w stosunku do PKB wyniósł 49 proc.
„Generalnie wyniki są bardzo dobre” - stwierdziła.

Zwróciła też uwagę, że dobrze wypadł również wynik sektora samorządowego. Mimo planowanego deficytu, osiągnięty został bowiem wynik dodatni w kwocie ponad 2 mld zł.

Jeśli chodzi o PKB, to zwiększyło się ono realnie w 2015 r. o 3,6 proc. czyli o 0,3 pkt proc więcej nip w 2014 r. Głównym czynnikiem wzrostu pozostał popyt krajowy, choć jego dynamika w stosunku do 2014 r. zmniejszyła się, przede wszystkim ze względu na spowolnienie wzrostu inwestycji oraz ujemny wkład zapasów.

Stopa bezrobocia ukształtowała się w 2015 r. na poziomie 9,8  proc. Inflacja była ujemna i wyniosła minus 0,9 proc.
Nieco niższe od zakładanego w znowelizowanej ustawie budżetowej było przeciętne wynagrodzenie brutto  i wyniosło 3900 zł.

Anna Grabowska
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz