Z wizytą w Równem

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
W dniach 9 -13 września 2015 roku na zaproszenie FPU - Federacji Związków Zawodowych Regionu Obwodu Równe na Ukrainie, gościła polska delegacja NSZZ Solidarność na czele z przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego Mirosławem Nowickim.

Polską delegację zaprosił przewodniczący regionu Rówieńskiego Nikola Szerszyn. Dzięki uprzejmości związkowców w Równem, delegacja zwiedziła lokalny browar, zakład drobiarski i hodowli kur oraz nowoczesny zakład mleczarski i wytwórnię serów. Odbyło się także spotkanie ze studentami Akademii Ostrogskiej oraz dziećmi z ośrodka dla chorych po promieniowaniu w Czarnobylu.

Podczas wizyty w Kijowie związkowcy zapoznali się z pracą Ukraińskiej Federacji Związków Zawodowych. Podczas spotkania z przewodniczącym federacji Grygorii Osovyi oraz przewodniczącymi poszczególnych branż, rozmawiano o bieżącej sytuacji na Ukrainie związanej z prywatyzacją i występującymi w związku z tym zagrożeniami.

Przedstawiciele związków zawodowych z okręgu Równe przyjadą w dniach 23 – 27 września 2015 roku do Augustowa, na zaproszenie Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Młynarskiego i Piekarniczego. To spotkanie będzie pierwszym roboczym spotkaniem sektorowym pomiędzy związkowcami naszej branży. Omówiony zostanie i przygotowany kalendarz prac na 2016 dotyczący wspólnych projektów i szkoleń, oraz zarys pracy dla innych sektorów i branż.

Taka wymiana doświadczeń oraz wspólna praca może okazać się pomocna wobec coraz więcej pojawiających się pracowników z Ukrainy, których niewiedzę wykorzystują agencje i pracodawcy.  Mamy sobie wiele wspólnie do zaaferowania, aby rozwiązać problemy z miejscami pracy.

Dariusz SkorekKomentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz