XIV Forum Prawników Związkowych o funkcjonowaniu Rady Dialogu Społecznego

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
 
Tematem wiodącym XIV Forum Prawników Związkowych będzie przegląd zagadnień związanych z funkcjonowaniem Rady Dialogu Społecznego.
 
W dniach 28-29 czerwca odbędzie się w Książu XIV Forum Prawników Związkowych. Prawnicy z poszczególnych regionów, struktur branżowych i problemowych NSZZ „Solidarność” będą dyskutowali m.in. o planowanych zmianach prawa pracy, pracownikach delegowanych, digitalizacji w stosunkach pracy.  
 
W programie pierwszej części dotyczącej pracowników delegowanych znalazły się panele poświęcone delegowaniu w ramach świadczenia usług i kosztom pracy w usługach transgranicznych. Zostaną również zaprezentowane wyniki badań przeprowadzonych dla Komisji Europejskiej w kwestii płacy minimalnej i składników wynagrodzenia pracownika delegowanego.
 
Drugą część wypełnią dyskusje nad przyszłym prawem pracy, cyfryzacją jako szansą lub zagrożeniem dla rynku pracy i związków zawodowych. Ostatnim poruszonym przez prawników tematem będzie "Państwowa Inspekcja Pracy jako podmiot wykonujący prawa pokrzywdzonych pracowników".
 
Organizatorem Forum jest Biuro Eksperckie KK NSZZ „Solidarność”.
 
red.hd

fot. M. Żegliński

www.solidarnosc.org.pl
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz