XIV Forum Prawników Związkowych o funkcjonowaniu Rady Dialogu Społecznego

 
Tematem wiodącym XIV Forum Prawników Związkowych będzie przegląd zagadnień związanych z funkcjonowaniem Rady Dialogu Społecznego.
 
W dniach 28-29 czerwca odbędzie się w Książu XIV Forum Prawników Związkowych. Prawnicy z poszczególnych regionów, struktur branżowych i problemowych NSZZ „Solidarność” będą dyskutowali m.in. o planowanych zmianach prawa pracy, pracownikach delegowanych, digitalizacji w stosunkach pracy.  
 
W programie pierwszej części dotyczącej pracowników delegowanych znalazły się panele poświęcone delegowaniu w ramach świadczenia usług i kosztom pracy w usługach transgranicznych. Zostaną również zaprezentowane wyniki badań przeprowadzonych dla Komisji Europejskiej w kwestii płacy minimalnej i składników wynagrodzenia pracownika delegowanego.
 
Drugą część wypełnią dyskusje nad przyszłym prawem pracy, cyfryzacją jako szansą lub zagrożeniem dla rynku pracy i związków zawodowych. Ostatnim poruszonym przez prawników tematem będzie "Państwowa Inspekcja Pracy jako podmiot wykonujący prawa pokrzywdzonych pracowników".
 
Organizatorem Forum jest Biuro Eksperckie KK NSZZ „Solidarność”.
 
red.hd

fot. M. Żegliński

www.solidarnosc.org.pl