Imieniny:
Arnolda, Dory, Pawła
Użytkowników on-line: 12

Szukaj na stronie

Najnowszy numergus

  • Główny Urząd Statystyczny opublikował dane, z których wynika, że rośnie liczba urodzonych dzieci, małżeństw, a ubywa rozwodów. To ostatnie jest ważne z punktu widzenia demografii, bo więcej dzieci rodzi się zawsze w związkach formalnych niż z konkubinatów.
  • Główny Urząd Statystyczny potwierdził szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W czerwcu 2016 r. stopa bezrobocia wyniosła 8,8 proc. To najlepszy wynik od października 2008 roku – czytamy na stronie MRPiPS.
  • Zatrudniony w sektorze prywatnym pracuje przeciętnie 39 godzin tygodniowo, zatrudniony w sektorze publicznym o dwie godziny mniej. Najniższe natężenie bezrobocia dotyczy osób z wykształceniem wyższym. Wśród pracujących przeważają mężczyźni oraz mieszkańcy miast. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport "Aktywność ekonomiczna ludności Polski".  
  • Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, w maju 2016 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,8 proc. w ujęciu rocznym i wyniosło 5 mln 733,6 tys. osób.
Komentarz tygodnia

Nasz Youtube

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Wydanie specjalne
Polska nszz solidarność polityka praca regiony więcej…