szkolenia

  • W Krakowie rozpoczęło się szkolenie wolontariuszy krótkoterminowych, którzy będą pomagać uczestnikom Światowych Dni Młodzieży. Dowiedzą się m.in. o zasadach bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy, komunikacji, transporcie w mieście i o wydarzeniach ŚDM.
  • W Gdańsku, w dniach od 16 do 17 czerwca br., odbywało się spotkanie podczas którego był konsultowany i oceniany moduł szkoleniowy dla członków europejskich rad zakładowych z komponentem dotyczącym ponadnarodowych układów ramowych (TCA*)
  • PKP PLK realizują rozbudowany program szkoleń praconwików spółki w zakresie poprawy bezpieczeństwa.