prawa rodziców

  • Jak informuje instytut Ordo Iuris,Europejski Trybunał Praw Człowieka w wydanym wczoraj orzeczeniu wyraził pośrednio zgodę na praktykę surogacji, która nosi wszelkie znamiona handlu dziećmi.Wcześniej praktyka macierzyństwa zastępczego została potępiona przez Parlament Europejski i była przedmiotem dyskusji w Radzie Europy, w której przedstawiono projekt rezolucji stwierdzającej, że...
  • W Polsce schroniła się norweska para, która uprowadziła własne dzieci. Zostały im one odebrane zaraz po porodzie ze względu na diagnozę o niedorozwoju umysłowym, którą kobiecie postawiono 11 lat wcześniej. Para jest poszukiwana listem gończym.
  • Przepisy naszego prawa pracy są coraz korzystniejsze dla matek. Jednocześnie jednak wśród pracodawców pokutuje mit, że mogą być one gorszymi, mniej dyspozycyjnymi pracownikami. O prawach matek w pracy, na antenie Radia RDC z okazji ich święta mówiła Anna Grabowska. 
  • Sytuacja kobiet łączących obowiązki zawodowe z macierzyńskimi, wbrew powszechnej opinii, nie zawsze musi być trudna. Niektórzy pracodawcy w Polsce o zatrudnione mamy dbają szczególnie. Jednym z nich jest Volkswagen Poznań. Elastyczny czas pracy przy zachowaniu niezmienionego wynagrodzenia, praca w systemie sześciogodzinnym, bezpłatne badania ambulatoryjne, zapewnienie specjalnych miejsc...
  • Kanadyjscy rodzice, odmawiający zgody na szczepienie dzieci, będą mieli obowiązek uczestniczenia w lekcjach, na których zdobędą wiedzę o szczepieniach i odporności - podaje portal Science Alert.