raport

  • Według wyliczeń analityków z PKO BP, wartość depozytów w sektorze bankowym przekroczyła wartość udzielonych kredytów. Taka sytuacja miała ostatnio miejsce 8 lat temu.
  • Zatrudniony w sektorze prywatnym pracuje przeciętnie 39 godzin tygodniowo, zatrudniony w sektorze publicznym o dwie godziny mniej. Najniższe natężenie bezrobocia dotyczy osób z wykształceniem wyższym. Wśród pracujących przeważają mężczyźni oraz mieszkańcy miast. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport "Aktywność ekonomiczna ludności Polski".  
  • Raport zaprezentowany dziś przez premier Beatę Szydło i Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską  wskazuje, że w ciągu pierwszych miesięcy świadczenie objęło 3,2 miliona dzieci z 3,7 milionów uprawnionych. Jest to 47% wszystkich dzieci żyjących w Polsce. Zostało złożonych 2  619 861 wniosków z czego 85% zostało rozparzonych.  Premier Beata Szydło oceniając...
  • Dziś zaprezentowano Raport Okresowy Komisarza Praw Człowieka Rady Europy za wizyty w Polsce 9-12 lutego. Chociaż Instytut Ordo Iuris w lutym br. brał udział w konsultacjach z przedstawicielami organizacji pozarządowych z Komisarzem Nilsem Muižnieksem, próżno szukać we wskazanym dokumencie stanowiska Instytutu.
  •   "Katastrofa Smoleńska stanowiła to, co w literaturze światowej określa się jako controlled demolition (kontrolowana rozbiórka) i została zrealizowana przez serię eksplozji materiałów wybuchowych, jakie miały miejsce w zamkniętych profilach samolotu i tym samym były niedostępne dla inspekcji pirotechnicznych" – oświadcza Komitet Naukowy Konferencji Smoleńskich.