służby mundurowe

  • Podczas szczytu NATO służby stanęły na wysokości zadania. Ich działania oceniane są jako perfekcyjne. Doświadczenia te będziemy mogli wykorzystać w czasie Światowych Dni Młodzieży, choć to będzie znacznie większe przedsięwzięcie – mówił w zespole ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Sławomir Zieliński.
  • „Wiedzielismy, że skala zaniedbań i nadużyć jest duża. Jednak to, co usłyszeliśmy już z bezpośrednich relacji od ministrów, przerażało, szczególnie wystapienie pana ministra Mariusza Kamińskiego, także ministra skarbu państwa, ale też ogólne wystapienie pani premier czy ministra Szałamachy o stratach państwa na poziomie 300-400 mld złotych. To budziło zgrozę - powiedział...
  • Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.Projekt ustawy przygotowano w odpowiedzi na wzrost zagrożenia terrorystycznego na świecie. Jej podstawowym celem jest podniesienie efektywności działania polskiego systemu antyterrorystycznego, a przede wszystkim...