Imieniny:
Fernandy, Jana, Rajmundy
Użytkowników on-line: 8

Szukaj na stronie

Najnowszy numermarcin zieleniecki

  • Jeszcze przed wakacjami ma być gotowy projekt zmian w systemie emerytalnym, którego celem będzie systemowy wzrost najniższych świadczeń emerytalno-rentowych. Jednym z rozważanych wariantów jest ustanowienie emerytury minimalnej na poziomie 1 tys. zł -  mówi wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki.
  • Jeszcze przed wakacjami ma być gotowy projekt zmian w systemie emerytalnym, którego celem będzie systemowy wzrost najniższych świadczeń emerytalno-rentowych. Jednym z rozważanych wariantów jest ustanowienie emerytury minimalnej na poziomie 1 tys. zł -  mówi wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki.
  • Osoby pracujące w szczególnych warunkach nie mogą być tylko dawcami składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Nie poprawiają się warunki ich pracy, a potem mogą nie otrzymać nigdy świadczenia. Przede wszystkim zaś emerytury pomostowe nie powinny mieć charakteru wygasającego - mówili związkowcy podczas posiedzenia zespołu ubezpieczeń RDS gdzie omawiano temat emerytur pomostowych.
Komentarz tygodnia

Nasz Youtube

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Wydanie specjalne
Polska nszz solidarność polityka praca regiony więcej…