rafał górski

  • Zacznę od dobrej zmiany. Z inicjatywy Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP) rozpoczęły się prace nad powołaniem międzyresortowego zespołu ds. dwustronnych umów inwestycyjnych. Ministerstwa wchodzące w skład zespołu mają przeprowadzić dokładną analizę potencjalnych skutków arbitrażu inwestycyjnego (tzw. ISDS) w transatlantyckich umowach TTIP i CETA. Analiza ma też dotyczyć ok. 60 dwustronnych umów...
  • W 2014 r. 45 proc. oleju palmowego wykorzystywanego w Europie trafiało do baków samochodów osobowych oraz ciężarówek. To około 3,5 miliarda litrów. Basen olimpijski ma pojemność 2,5 mln litrów. Wychodzi więc, że każdego dnia 2014 roku Europejczycy zużywali ok. 4 baseny olimpijskie oleju palmowego.Biodiesel wytwarzany z tłoczonych na zimno olejów roślinnych jest o 80 proc. bardziej szkodliwy...
  • Dziś informacje z trzech frontów obywatelskich.1. Zacznę od dobrej wiadomości. Na Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników, które organizujemy 14 czerwca, zgłosiło się już ponad 100 osób z całej Polski. Zakładaliśmy, że zgłoszeń będzie 50. Sala Centrum Prasowego PAP ma ograniczoną pojemność, a nowe zgłoszenia ciągle spływają. Swoją obecność potwierdził już wiceminister Stanisław Szwed z MRPiPS i...
  • TiSA (Trade in Services Agreement) to kolejna umowa międzynarodowa, po ACTA, TTIP i CETA, która nie jest w Polsce przedmiotem narodowej debaty z udziałem polityków, ekspertów i obywateli. Wokół niej panuje cisza…TiSA ma zliberalizować handel usługami, w tym usługami publicznymi. W grę wchodzą m.in. usługi finansowe, energetyczne, telekomunikacyjne, transportowe. Umowa negocjowana jest...
  • - Ten bilans jest porażający. Ja myślałam, że przejęlismy państwo w dużo lepszym stanie. Okazuje się, że tak nie jest - powiedziała Beata Kempa w TVP Info, w odniesieniu do audytów funkcjonowania instytucji publicznych w ciągu ośmiu lat rządów PO i PSL. Szczegółowe raporty mają zostać przedstawione jutro.
  • Holenderski oddział Greenpeace opublikował 2 maja w internecie 248 stron poufnego tekstu umowy TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji). 13 rozdziałów, czyli około połowy całej umowy. Z ujawnionych dokumentów wynika, że amerykańskie korporacje nie chcą zgodzić się na „zasadę ostrożności” obowiązującą w UE. Zgodnie z nią to korporacja ma udowodnić, że...
  • „Wspieranie aktywności obywatelskiej i budowa kapitału społecznego to zadania, które od początku mocno stawialiśmy w naszym programie wyborczym, zdając sobie sprawę, jak cenną wartością jest dla naszej Ojczyzny świadome, aktywne i odpowiedzialne uczestnictwo jak największej liczby Polek i Polaków w życiu publicznym” – to fragment zaproszenia od premier Beaty Szydło do udziału...
  • W 1996 r. zorganizowaliśmy pierwszą demonstrację pod Ministerstwem Transportu pod hasłem „Tiry na tory”. To był początek naszej kampanii obywatelskiej o to, by TIR-y jeździły koleją. 20 lat to dziesiątki tysięcy godzin pracy organicznej. Tysiące rozmów z obywatelami, urzędnikami i posłami. Setki spotkań, konferencji i debat. Dziesiątki raportów, ekspertyz i poradników. Z...
  • Piszę ten felieton w pociągu, jadąc na sejmową konferencję pt. „Kto zyska, a kto straci na TTIP?”. TTIP dla opinii publicznej w Polsce pozostaje zagadką. Kontrowersyjna umowa, negocjowana między UE a USA, ma dotyczyć rynku pracy, bezpieczeństwa żywności czy ochrony danych osobowych. Utajnienie procesu negocjacyjnego i brak debaty publicznej sprawia, że zwykli ludzie nie wiedzą, co...
  • Koalicja 46 organizacji, ruchów i stowarzyszeń obywatelskich, kulturalnych i społecznych ogłosiła 14 marca br. Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych. Jego sygnatariusze uznają, że media publiczne wymagają naprawy, ale wypracowanej w publicznej debacie i procesie konsultacji społecznych.Przypominają: „Reformy i uspołecznienia mediów publicznych domagamy się od czasu krakowskiego...