waldemar bartosz

  • Zbliżający się czerwiec przynosi przypomnienie dwóch istotnych wydarzeń: Powstania Poznańskiego’56 i Czerwca’76. Oba wydarzenia związane są z robotnikami i oba wywarły znaczący wpływ na dalsze losy polskiego społeczeństwa a nawet całego państwa. Tym samym można powiedzieć, że od aktywności i poświęcenia a nawet heroizmu polskich robotników zależało, jak to nazwał Jan Paweł...
  • - Obserwując tę ekipę przez osiem lat, czyli mając kontakty, rozmawiając, parząc na skutki ich działania, myślę, że w sposob obiektywny nie można się było spodziewać czegoś dobrego. W związku z tym wczorajsze enuncjacje obecnych ministrów mnie nie zaszokowały - mówi w komentarzu dla Tygodnika Solidarność Waldemar Bartosz, szef ZR Swiętokrzyskiego: 
  • Debata publiczna oprócz wymiany poglądów ma również funkcję edukacyjną. Po prostu jeśli się dyskutuje, szczególnie publicznie, racje stron winny być oparte na faktach. W przeciwnym razie debata przeradza się w czczą gadaninę. Na dodatek skutkiem takiej dyskusji jest wprowadzenie w błąd słuchacza. Uwagi te odnoszą się szczególnie do debaty politycznej, bądź prowadzonej przez polityków....
  • Czas nie stoi w miejscu. Uwaga ta nie ma charakteru ani kosmologicznego, ani nawet fizycznego. Po prostu życie społeczne wymaga korekt. Wystarczy spojrzeć przez przysłowiowe okno i dostrzec problemy, które jak w kalejdoskopie prześcigają się jeden za drugim. Wydawałoby się, że dopiero co toczyliśmy boje o uratowanie Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych, czyli kieleckich marmurów a już mamy...
  • Przyszedł chyba czas na zabranie głosu przez nasz Związek na temat toczących się negocjacji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie wspólnego rynku. Projekt ten oficjalnie nazwany jako Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership) ma na celu umocnienie obu gospodarek. Negocjacje rozpoczęły się...
  • Konflikt nazywany raczej symbolicznie jako spór o Trybunał Konstytucyjny wszedł w fazę słownej wojny. I dla jasności, nie chodzi tutaj tylko o sam Trybunał. Obecna opozycja ustami byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, kilka tygodni temu, ogłosiła, że tak naprawdę chodzi o zachowanie status quo tak zwanych elit. Jerzy Stępień stwierdził wręcz, że „PiS-owi chodzi o wymianę elit,...
  • Jak wiadomo misją mediów publicznych jest m.in. edukacja społeczna. Służą temu rozmaite audycje, wywiady, relacje. Edukacja aby spełniała swoje cele musi być przede wszystkim rzetelna. W miejscowych, kieleckich mediach dość często zapraszani są goście, aby uzyskać od nich rzetelnych informacji w zależności od poziomu ich kompetencji.I tak na przykład 7 marca br. w ramach porannej audycji...
  • Wyszło szydło z worka. Można by tak powiedzieć, gdyby nie to, że dzisiaj to porzekadło kojarzy się z nazwiskiem Pani Premier. Można więc stwierdzić, że „czyny ich idą przed nimi”. A chodzi tu o reakcję wielu środowisk na odnalezienie teczek TW ”Bolka”. Dziś nie będziemy się zajmować autentycznością lub wiarygodnością owych dokumentów. Od tego są fachowcy:...
  • Polska jak wiadomo jest państwem unitarnym. A to oznacza, że takie same prawa obowiązują od Szczecina po Przemyśl i od Suwałk po Wrocław. Nie istnieją dzielnice ani landy zróżnicowane między sobą co do praw i obowiązujących zasad. Na dodatek na straży jednolitości państwa stoją w każdym województwie wojewodowie, którzy w imieniu rządu sprawują nadzór nad przestrzeganiem tego samego...
  • Region Świętokrzyski NSZZ "Solidarność" złożył propozycję tematów jakimi winna się zająć Rada Dialogu Społecznego Województwa Świętokrzyskiego. Jednym z nich jest problem ubóstwa w naszym regionie, który wymaga skoordynowanych przedsięwzięć mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Problem ten jest widoczny gołym okiem. Jest też naukowe szkiełko.Jest nim najnowszy...