Imieniny:
Felicji, Roberta, Sławy
Użytkowników on-line: 36

Szukaj na stronie

Najnowszy numerbarbara stefaniak-gnyp

  • Zawarliśmy zakładowy układ zbiorowy pracy dwa lata temu. Pracodawca zaproponował wprowadzenie zmian w związku z trudną sytuacją finansową spółki. Stronami układu są  trzy organizacje związkowe. Czy możemy jako jedna z organizacji , która podpisała układ, odmówić rozmów w sprawie zmian do układu? Jeżeli nie, to czy możemy prowadzić rozmowy na ten temat osobno? Czy zmiany uzgodnione przez...
  • Obowiązujący w naszej spółce Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy został zawarty przez pięć organizacji. Trzy organizacje są reprezentatywne a dwie pozostałe – nie. Organizacje reprezentatywne wystąpiły z inicjatywą dokonania zmian w Układzie, polegających na zwiększeniu wysokości niektórych dodatków do wynagrodzenia. Pracodawca przychylił się do proponowanych zmian. Niestety, dwie organizacje...
  • Pracodawca poinformował, że zamierza wprowadzić nowe systemy czasu pracy. Jakie systemy może wprowadzić? Czy wprowadzenie w zakładzie nowego systemu czasu pracy powinno być uzgodnione ze związkami zawodowymi? Pracodawca zatrudnia 84 pracowników. Co w przypadku braku uzgodnienia zmian w regulaminie pracy w zakresie systemów czasu pracy?Kodeks pracy przewiduje następujące systemy czasu pracy:...
  • U pracodawcy obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy, którego stronami są związki zawodowe oraz pracodawca. Czasami powstają wątpliwości co do rozumienia treści niektórych jego postanowień. Kto powinien wówczas dokonywać interpretacji postanowień układu? Jak należy dokonywać interpretacji?Zgodnie  z art. 241(6) § 1 kodeksu pracy (dalej k.p.) treść postanowień układu wyjaśniają...
  • Jestem zatrudniony w dwóch zakładach pracy, w jednym na etat, w drugim na pół etatu. Niedługo przechodzę na emeryturę. Czy u  obu pracodawców nabywam prawa do odprawy emerytalnej i w jakiej wysokości?Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę,...
  • Jestem zatrudniony na czas nieokreślony w systemie podstawowego czasu pracy. Pracodawca zaproponował mi zatrudnienie jako telepracownika. Chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej o takiej formie zatrudnienia. Czy pracodawca może taką zmianę wprowadzić przez wypowiedzenie warunków pracy? Zasady zatrudniania pracowników na podstawie telepracy zostały uregulowane w kodeksie pracy w art....
  • Zamierzam rozwiązać umowę o pracę z moim pracodawcą, przedstawiając mu propozycję rozwiązania na mocy porozumienia stron. Aktualnie przebywam na zwolnieniu lekarskim. Czy złożona przeze mnie propozycja będzie ważna, jeśli jestem nieobecna w pracy? Czy powinnam przedstawić ją dopiero po zakończonym zwolnieniu lekarskim? Czy przysługuje mi w takim przypadku odprawa?Zgodnie z art. 30 § 1 pkt...
  • Pracodawca ustalił w regulaminie pracy, że będzie wypłacał ekwiwalent pieniężny za środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz pranie odzieży. Czy pracodawca może wypłacać ekwiwalent pieniężny za świadczenia wynikające z przepisów bhp, o których mowa wyżej? Czy muszę dokumentować poniesione wydatki za pranie odzieży roboczej fakturami lub rachunkami, aby uniknąć...
Komentarz tygodnia

Nasz Youtube

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Wydanie specjalne
Polska nszz solidarność polityka praca regiony więcej…