Imieniny:
Fernandy, Jana, Rajmundy
Użytkowników on-line: 8

Szukaj na stronie

Najnowszy numerporady prawne

  • Wiele ofert i reklam internetowych kusi nas atrakcyjnymi zachętami w rodzaju „testuj za darmo”, „odbierz prezent” czy „wyślij SMS”. Tymczasem korzystając z nich, możemy się narazić na nieoczekiwane koszty. Co robić, gdy wpadniemy w pułapkę zastawioną przez nieuczciwych oferentów? Wysłanie SMS-a, zamówienie darmowych próbek czy bezpłatnego okresu testowego...
  • Co do zasady pracownicy (w szczególności osoby nie objęte z żadnego tytułu szczególną ochroną trwałości pracy) w pewien sposób korzystają na objęciu ich przepisami o zwolnieniach grupowych. Wynika to przede wszystkim z prawa do odprawy (czyli konkretnego świadczenia pieniężnego w minimalnej wysokości określonej przez ustawodawcę), ale także z faktu zaangażowania związków zawodowych w procedurę...
  • U pracodawcy obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy, którego stronami są związki zawodowe oraz pracodawca. Czasami powstają wątpliwości co do rozumienia treści niektórych jego postanowień. Kto powinien wówczas dokonywać interpretacji postanowień układu? Jak należy dokonywać interpretacji?Zgodnie  z art. 241(6) § 1 kodeksu pracy (dalej k.p.) treść postanowień układu wyjaśniają...
  • Zamierzam rozwiązać umowę o pracę z moim pracodawcą, przedstawiając mu propozycję rozwiązania na mocy porozumienia stron. Aktualnie przebywam na zwolnieniu lekarskim. Czy złożona przeze mnie propozycja będzie ważna, jeśli jestem nieobecna w pracy? Czy powinnam przedstawić ją dopiero po zakończonym zwolnieniu lekarskim? Czy przysługuje mi w takim przypadku odprawa?Zgodnie z art. 30 § 1 pkt...
  • Nowelizacja przepisów spadkowych, która obowiązuje od października 2015 roku, przyniosła kilka korzystnych rozwiązań. Najistotniejsza to ta, dzięki której nie będzie nam już grozić spłata ukrytych długów zmarłego. Wcześniej mogliśmy je odziedziczyć, nawet o tym nie wiedząc. Jednak nie wszystkie zobowiązania wygasają wraz ze śmiercią dłużnika. Sprawdź, które, jeśli nie jesteś gotów na ich...
  • Pracodawca ustalił w regulaminie pracy, że będzie wypłacał ekwiwalent pieniężny za środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz pranie odzieży. Czy pracodawca może wypłacać ekwiwalent pieniężny za świadczenia wynikające z przepisów bhp, o których mowa wyżej? Czy muszę dokumentować poniesione wydatki za pranie odzieży roboczej fakturami lub rachunkami, aby uniknąć...
  • W październiku weszły w życie korzystne zmiany w prawie dotyczącym spadków i dziedziczenia. Najważniejsza z nich to ta, dzięki której nie będzie nam już grozić spłata ukrytych długów, które możemy odziedziczyć nie wiedząc o nich. Ponadto nowe przepisy poszerzają dotychczasowe grono pełnomocników, a także umożliwiają nam samodzielną wycenę spadku. Zmiany, które obowiązują od 18 października br....
  • Zgodnie z art. 153 ust. 1 konstytucji w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej. Szczegółowe zasady funkcjonowania tej służby określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1111 z późn. zm.), zwana dalej ustawą SC.Korpus...
  • Jednym z podstawowych aktów wewnątrzzakładowego prawa pracy jest regulamin wynagradzania. Jest on ustalany przez pracodawcę, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy (o ile układy te ustalają warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w zakresie i w sposób...
  • Masz już dosyć sztampowych wycieczek lub chcesz zwiedzić zakątek świata, którego brak w ofertach biur podróży? Rozważ opcję pakietu dynamicznego. Co prawda w razie problemów nie będziesz korzystać z tak szerokiej ochrony, jaka przysługuje klientowi konkretnej imprezy wykupionej u touroperatora, ale możesz zyskać niezapomniane wrażenia! Dzięki internetowi pakiety dynamiczne stają się coraz...
Komentarz tygodnia

Nasz Youtube

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Wydanie specjalne
Polska nszz solidarność polityka praca regiony więcej…