Imieniny:
Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Użytkowników on-line: 26

Szukaj na stronie

Najnowszy numernauczyciele

  • Nowa podstawa programowa, likwidacja gimnazjów i związane z tym problemy z zatrudnieniem nauczycieli, zmiany w szkolnictwie zawodowych, w tym przede wszystkim dopasowanie go do potrzeb rynku pracy – to tematy Debaty Trójstronnej w TVP Info, w której w ostatnią sobotę uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców.
  • Rewizja ustroju uczelni, uelastycznienie ich struktury czy przegląd kadr to niektóre pomysły rozważane przez zespoły badawcze, które rozpoczynają prace nad założeniami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Pomysły są, teraz trzeba je zweryfikować - mówią PAP liderzy trzech zespołów.
  • Trzy podręczniki do wyboru zamiast jednego, darmowego. Resort edukacji zrezygnuje także z wydawania i dostarczania książek do szkół. W zamian szkoły mają dostać dotacje na podręczniki
  • Niezadowolenie wiedeńskich maturzystów rośnie. Okazuje się, że aż 70% maturzystów miało problemy w tym roku z maturą. Dotyczy to również uczniów, którzy bez problemów dotarli do ostatniej, maturalnej klasy. Skarżą się ci, którzy oblali egzamin dojrzałości, jak też ci, którzy uważają, że ich oceny zostały zaniżone. Od wyników matury zależy miejsce na studiach.
  •  Rząd przyjął w czwartek projekt przedłożonej przez resort nauki nowelizacji, która ma się przyczynić do zmniejszenia obowiązków biurokratycznych uczelni. Przewidziane są m.in. rzadsze oceny okresowe kadry naukowej czy zmiany dot. ustalania liczby doktorantów.
  • Wypłacanie nauczycielskich wynagrodzeń z budżetu państwa odciąży finansowo gminy. Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej rozpoczął zbieranie podpisów pod projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jst. Marszałek Sejmu zarejestrował Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej popierający projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych...
  • Większe związanie pracodawcy z uczniem to główne założenie nowego modelu kształcenia zawodowego. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zapowiedziała przedstawienie nowego modelu takiego kształcenia już pod koniec czerwca tego roku.- Czeka nas ciężka praca, bo trzeba bardziej związać ucznia z pracodawcą. To najlepszy sposób kształcenia zawodowego, choć na pewno drogi. Wzorujemy się na...
  • Zmiany sposobu realizowania tygodniowego czasu pracy nauczycieli – to najważniejsza z zaproponowanych w przyjętym dziś przez Sejm projekcie nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela. Przepisy dotyczące czasu pracy nauczycieli to wypełnienie zobowiązań Premier Beaty Szydło zawartych w wygłoszonym exposé.Od 1 września 2016 r. zostaną zniesione tzw. godziny karciane. Obecnie każdy...
  • – W lipcu i sierpniu pokażemy założenia zmian ustawy o systemie oświaty – powiedziała Minister Edukacji Narodowej w Lublinie.W sobotę Minister Anna Zalewska wzięła udział w XV Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli i Wychowawców pt. „W trosce o kształt polskiej edukacji. Jakiej reformy potrzeba szkole?”.– Zaczęliśmy ogólnopolską debatę o przyszłości edukacji. Po...
  • Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra edukacji narodowej. Likwidacja tzw. godzin karcianych jest jednym z najważniejszych rozwiązań zaproponowanych w zmienianej Karcie Nauczyciela. Stanowi to spełnienie obietnicy złożonej przez premier Beatę Szydło w exposé.
Komentarz tygodnia

Nasz Youtube

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Wydanie specjalne
Polska nszz solidarność polityka praca regiony więcej…