Imieniny:
Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Użytkowników on-line: 25

Szukaj na stronie

Najnowszy numeroświata

  • Nowa podstawa programowa, likwidacja gimnazjów i związane z tym problemy z zatrudnieniem nauczycieli, zmiany w szkolnictwie zawodowych, w tym przede wszystkim dopasowanie go do potrzeb rynku pracy – to tematy Debaty Trójstronnej w TVP Info, w której w ostatnią sobotę uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców.
  • 6 lipca 2016 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
  • W najbliższy wtorek 21 czerwca , w godzinach 14.00 do15.00 organizowana jest pikieta w obronie związkowych koleżanek, które są dyskryminowane przez dyrekcję Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu. Pikietę organizuje Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania w Świeciu oraz Zarząd Oddziału.
  • Jest przeźroczysta, ale tlen do tkanek przenosi niczym zwykła krew. Nad syntetyczną krwią - substytutem tej ludzkiej - pracują naukowcy z Politechniki Warszawskiej. W przyszłości mogłaby rozwiązać problem braku krwi w szpitalach i krótkiego terminu przechowywania organów do przeszczepów.
  • Bezpieczeństwo w szkole i zmiany w systemie oświaty – to tematy pomorskiej debaty o edukacji organizowanej przez Annę Zalewską, ministra edukacji narodowej i wojewodę pomorskiego Dariusza Drelicha. 27 czerwca br. ma być zaprezentowana ministerialny projekt zmiany ustroju szkolnego. Wrócą najpewniej czteroletnie licea w systemie 4+4+4.Debata rozpoczęła się w poniedziałek 9 maja 2016...
  • Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej spotkała się 20 kwietnia w MEN z przedstawicielami  związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w sprawie wynagrodzeń.Było to spotkanie uzgodnieniowe dotyczące projektu nowelizacji rozporządzenia MEN w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Tematem rozmów były także ogólne warunki przyznawania dodatków...
  • Rodzice mają prawo do zapewnienia wychowania i nauczania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Rolą państwa jest natomiast zapewnienie warunków do swobodnego wyboru przez rodziców formuły i sposobu kształcenia swoich dzieci. To główne przesłanie I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców.Spotkanie poświęcone roli rad rodziców w systemie oświaty odbyło się 21 kwietnia br. w Sali...
  • – Myślę, że jest nas tak dużo, ponieważ mamy poczucie, że jesteśmy w bardzo ważnym momencie dla polskiej oświaty. Życzmy sobie, abyśmy na co dzień czuli miłość do ojczyzny, abyśmy pracowali w duchu pozytywnym. Mamy niezwykłą szansę naprawy Rzeczpospolitej i trzeba zrobić wszystko, abyśmy jej nie zmarnowali – mówił Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania...
  • Powstanie listy zawodów przyszłości, finansowanie nauki z Funduszu Pracy i weto kuratora przy otwieraniu nierokujących na sukces klas – takie są propozycje MEN, aby uzdrowić szkolnictwo zawodowe.   Zarówno minister Anna Zalewska, jak i wiceminister Teresa Wargocka zapowiadały, że szkolnictwo zawodowe będzie jednym z priorytetów działań resortu edukacji. MEN chce, aby w...
  • - System stał się tak niefunkcjonalny, że nikt z niego nie jest zadowolony. Denerwują się rodzice, nauczyciele, samorządy, kuratoria, ministerstwa. Mam wrażenie, że pojawiło się przyzwolenie społeczne na dokonanie dosyć radykalnych zmian - z minister edukacji narodowej Anną Zalewską rozmawia Janusz Wolniak- Od 1989 roku oświatowa Solidarność oświatowa domagała się ogólnopolskiej debaty na...
Komentarz tygodnia

Nasz Youtube

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Wydanie specjalne
Polska nszz solidarność polityka praca regiony więcej…