marek jan chodakiewicz

  • W nocy z soboty na niedzielę 12 czerwca Omar Mateen wkroczył do wesołkowatego klubu „Pulse” w Orlando na Florydzie i wysiekł z karabinu maszynowego typu AR-15 prawie 50 osób, a ranił ponad drugie tyle. Poniósł śmierć w strzelaninie z policją. Donald Trump natychmiast obwinił za masakrę „radykalny islam”. Czy miał rację? Poniekąd tak.Mateen to kolejny z serii samotnych...
  • Nie chodzi o tzw. szahid, czyli męczenników, o których już w „TS” pisałem. Chodzi mi o zwykłych ludzi, bo większość ofiar kalifatystycznego terroryzmu to nie żydzi czy chrześcijanie, a muzułmanie. Przyjrzyjmy się prześladowaniom muzułmanów jako muzułmanów na świecie. Najpierw trochę teorii.Mamy do czynienia z prześladowaniami religijnymi zwykle w wyniku uznania działań czy wierzeń...
  • W naszych badaniach nad islamem musimy zapoznać się przynajmniej z podstawowymi zasadami języka arabskiego. W Koranie kilkakrotnie podkreśla się, że Allah komunikuje się ze swoim posłańcem Mahometem w „pięknym języku arabskim”. I do dziś naucza się islamu w tym języku. To prawda, że Koran przełożono na wiele języków, ale tylko po arabsku oddaje on duchowość, piękno i poetykę...
  • Przed 1914 r. w Europie każdy mógł swobodnie podróżować. Wyjątkiem było naturalnie imperium rosyjskie, gdzie turystów przetrzepywano dokładnie przy wjeździe, a poddani carscy musieli występować o paszport wyjazdowy w guberni zamieszkania. Kraje cywilizowane, takie jak Anglia, Francja, Niemcy czy Włochy, naturalnie nie stosowały podobnych restrykcji ani w stosunku do swoich, ani do obcych. Unia...
  • W opublikowanym niedawno studium na temat sposobów uprawiania polityki przez Moskwę Stefan Meister z The German Marshal Fund doszedł do wniosku, że Kreml doprowadził do perfekcji kampanię dezinformacji. I wpływa na partie polityczne zarówno prawicowe, jak i lewicowe. Putin perfekcyjnie wybiera te wątki dyskursu politycznego i kulturowego, które służą jego interesom. Wzmacnia narracje...
  • Lewacy twierdzą, że każdy ma prawo do korzystania z takiej ubikacji, z jakiej chce, w imię równości dla transwestytów i transseksualistów. Wszyscy są równi, a więc toalety powinny być gender-neutralne. Jednak mimo terroru politycznej poprawności, 57 proc. Amerykanów jest temu przeciwnych.Kilka stanów – w tym Karolina Północna, Missisipi i Georgia – uchwaliło prawa utrzymujące...
  • Jakiś czas temu wraz z kolegą z pracy dr. Gorką uczestniczyliśmy w panelu poświęconym współczesnym kampaniom komunikacji strategicznych. Dr Gorka opisał działania agend ISIS; moje wystąpienie zatytułowałem Кontrwywiad jako komunikacja strategiczna: Rosyjska tradycja otumaniania i skrywania Kontynuacja tradycji kampanii informacyjnej Moskwy sprawia, że jest ona przewidywalna. Ale by właściwie...
  • Wojna biologiczna (czasami zwaną bakteriologiczną) to wojna toczona za pomocą bakterii, wirusów oraz grzybów. Użytkowanie broni biologicznej zależy od składnika tej broni. A składnik może być modyfikowany sposobem przygotowania, stężeniem, wytrwałością w środowisku naturalnym oraz sposobem infekcji. Zarażać może przez wdychanie, przez wypicie czy zjedzenie albo przez oddziaływanie na skórę....
  • Staramy się tutaj, w The Institute of World Politics, co najmniej dwa razy w roku organizować w Waszyngtonie konferencje na tematy polskie. Jesteśmy właściwie jedyną instytucją, która się takimi sprawami zajmuje. Chociaż naturalnie interesuje nas przede wszystkim historia, a szczególnie w rozmaity sposób ujawniane narzędzia sprawowania władzy (statecraft), a w tym wojskowość, wywiad czy...
  • W naszej rodzinie obowiązuje nakaz dzielenia się z potrzebującymi. W zasadzie była to szczodrobliwość wbrew zdrowemu rozsądkowi, która rujnowała gospodarstwo domowe w PRL, gdzie spauperyzowani wegetowaliśmy w blokowiskach, ale nauczeni tradycją i wiarą dzieliliśmy się wszystkim ze wszystkimi. W USA szczodrobliwość jest rozwinięta do najwyższego stopnia, większość rozmaitych projektów oparta...