michał miłosz

  • Na trudne pytanie „co dalej z wiekiem emerytalnym” starali się odpowiedzieć profesorowie Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. W dyskusji, którą zapoczątkował referat profesora Ryszarda Domańskiego z SGH, wzięli udział m.in. profesorowie: Jerzy Żyżyński, Ryszard Bugaj i korespondecyjnie prof. Stanisław Gomułka. Podniesienie wieku emerytalnego miało przynieść szereg zysków i dla...
  • – Lekarze neurochirurdzy mówią, że coraz częściej mają młodych pacjentów, kórzy doznali udaru mózgu. Bez uchwytnej medycznie przyczyny. Również coraz częściej zdarza się zatrzymanie krążenia u osób w wieku 30-40 lat, co bardzo często kończy się śmiercią. W świetle wyników badań nad stresem w pracy zdumiewa, że takich przypadków nie bada się obligatoryjnie pod kątem wypadków przy pracy.Z...
  • Rząd przyjął 16 lutego przygotowany przez wicepremiera, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którego celem jest m.in. wzmocnienie polskiego kapitału oraz wzrost innowacyjności polskich firm. Komisja Krajowa NSZZ Solidarność widzi plusy w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który jest częściej nazywany planem Morawieckiego. W końcu po wielu...
  • - Delegalizacja islamu polegałaby na zakazaniu propagowania i wspierania ideologii islamskiej, naśladownictwa Mahometa, Koranu, hadisów i szariatu, jak i symboli, w tym również ubrań - hidżabu, burki, nikab itp.- mówi Miriam Shaded prezes Fundacji Estera w rozmowie z Michałem Miłoszem - Islam jest tylko religią czy system polityczno-religijno-społecznym?- Jest to system, który pod każdym...
  • Pracodawcy RP przedstawili dwanaście uwag do projektu wprowadzenia stawki godzinowej dla osób na umowach cywilnoprawnych w kwocie 12 zł brutto.Czego tam nie ma – pogwałcenie przepisów cywilnych, ingerencja w umowy, które mogą być... nieodpłatne, czy zaniepokojenie rozszerzeniem uprawnień inspekcji pracy. Licząc 12 zł brutto za godzinę, to przy 8-godzinnym dniu pracy 96 zł dziennie i...
  • Od odczytania na sesji rady powiatu stanowiska związkowców i pracowników rozpoczął się w Kwidzynie protest okupacyjny w obronie miejscowego szpitala. Zarząd Starostwa Powiatowego, mając ok. 80 proc. akcji w zarządzającej szpitalem w Kwidzynie spółce „Zdrowie”, zbył je na okres 5 lat, na zasadzie użyczenia, spółce EMC Instytut Medyczny we Wrocławiu z prawem wykupu w 2018 roku. W ten...
  • Autorami projektu budżetu państwa są ci, którzy najgłośniej teraz przeciwko niemu protestowali, czyli politycy PO. Dlatego będzie wymagał korekty. Po uchwaleniu ustawy budżetowej pojawiły się pytania: czy wystarczy środków na sfinansowanie Programu „Rodzina 500 plus”, oczekiwane zmiany podatkowe i socjalne, np. podniesienie kwoty wolnej od podatku? Czy znajdą się w nim pieniądze na...
  • Wyniki badań GUS są porażąjące. W Polsce śmieciówki często są wymuszane, a jedyną alternatywą jest zwolnienie, albo brak zatrudnienia. Taki brak wyboru formy zatrudnienia według badań  GUS „Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia" dotyka aż 84 proc. zatrudnionych. Badania prowadzono od początku stycznia do końca września 2014 roku. - Pracownicy w Polsce są zniewalani...
  • Podniesienie kwoty wolnej od podatku dochodowego było jednym ze sztandarowych haseł wyborczych Andrzeja Dudy w kampanii prezydenckiej. Jednak w tym roku kwota ta nie zostanie podwyższona.– Nie będziemy w 2016 r. już podnosić kwoty wolnej od podatku w PIT. Nie zamierzamy robić żadnych kroków w stosunku do OFE. Będą one funkcjonowały w obecnym kształcie – powiedział na spotkaniu ze...
  • – W Polsce brakuje 4 mln dzieci do prostej zastępowalności pokoleń. Mamy dwa miliony emigrantów, a w ciągu kilkudziesięciu lat pogorszy się aż trzy i półkrotnie relacja liczby osób w wieku produkcyjnym do emerytów. Musimy prowadzić skuteczną politykę prorodzinną i wymusić na UE, aby miejsca pracy przenosiły się do Polski, a nie Polacy emigrowali za pracą, a jeśli się to nie uda, to...