Imieniny:
Arnolda, Dory, Pawła
Użytkowników on-line: 12

Szukaj na stronie

Najnowszy numerrenta

  • Wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.Celem ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym jest wyłączenie jednorazowego...
  • Emeryci i renciści, których świadczenie wynosi do 2 tys. zł w marcu br. otrzymają jednorazowy dodatek  informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).W ten sposób rząd chce zrekompensować emerytom i rencistom tegoroczną waloryzację świadczeń, która wyniesie  0,24 proc. Oznacza to, że przeciętna waloryzacja z tego tytułu wyniesie około 4...
  • Emeryci i renciści otrzymujący świadczenia do 2 tys. zł dostaną jednorazowy zasiłek. Przy ustalaniu prawa do jego wypłaty będą wliczane wszystkie świadczenia rodzinne. Projekt ustawy w Sejmie poparły wszystkie kluby. Według projektu kwoty dodatków mają być zróżnicowane w zależności od wypłacanych emerytur czy rent - 400 zł dla otrzymujących świadczenia do 900 zł, 300 zł przy...
  • Do 22 stycznia można przekazać uwagi do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Uwagi należy przesłać na adres e-mailowy Zespołu Ekonomicznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ekonom@solidarnosc.org.pl – informuje Katarzyna Zimmer-Drabczyk, kierownik Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej Komisji...
  • Od czterech miesięcy obowiązuje uchwalona przez Sejm 20 marca 2015 roku ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Do końca 2015 roku na mocy tej ustawy Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał blisko 400 osobom status działacza opozycji antykomunistycznej. Wspomniana wyżej ustawa ma na celu przyznanie...
  • PiS chce podnieść kwotę wolną od egzekucji komorniczej do wysokości minimalnej emerytury i renty. Ma być to odpowiednio 880,54 zł i 675,13 zł.Według informacji portalu rynekseniora.pl, w piątek 11 grudnia do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przewiduje on korzystne zmiany...
  • Regionalny Sekretariat Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk w dniu 21 października zorganizował protest przeciwko planowanej niskiej waloryzacji rent i emerytur w 2016 roku.W godzinach od 13.00 do 14.00 na przejściu dla pieszych przy ulicy Piłsudskiego, przed wejściem do Wydziału Komunikacji protestowało około 100 osób, blokując przejazd samochodów i...
  • Przedmiotowa zmiana ustawy o emeryturach i rentach z FUS, która weszła w życie 1 maja 2015 r., ma na celu podwyższenie świadczeń emerytalnych ustalonych według nowych i starych zasad. Ustawa zmienia sposób ustalania wymiaru świadczeń dla różnych grup emerytów, dla których emerytury są wyliczane zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 1 stycznia 1999 r. oraz na podstawie przepisów...
  • Waloryzacja rent i emerytur w 2015 roku była jednym z tematów omawianych na czwartkowym posiedzeniu Komisji Trójstronnej. Jak poinformował Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, rząd nie uzgodnił z partnerami społecznymi wysokości waloryzacji wskaźnika.
Komentarz tygodnia

Nasz Youtube

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Wydanie specjalne
Polska nszz solidarność polityka praca regiony więcej…