500+

  • Najważniejsze jest dla mnie to, że świadczenie 500 plus pozwala wielu polskim rodzinom odzyskać godność, że jest uniwersalne i realnie wpływa na dzietność Polaków. Przez rok będziemy monitorować realizację programu i wtedy nie wykluczam pewnych zmian. Jednak to wymaga analizy skutków zarówno społecznych, jak i finansowych – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta...
  • Rząd polski otrzyma nagrodę za wybitne osiągnięcia w zakresie polityki prorodzinnej. Przyznając wyróżnienie, ELFAC zwróciła szczególną uwagę na program „Rodzina 500+” i jego realizację.
  • Nie brakuje pieniędzy na 500+ W tym roku mamy zabezpieczone 17 mld i jest kwota całkowicie wystarczająca— zapewniał w Polskim Radiu wiceminister rodziny Bartosz Marczuk.
  • Minister w KPRM przekonywał, że nawet przy założeniu, że nie będzie dodatkowych wpływów z aukcji LTE i zysków NBP, rząd liczy na środki z innych danin. Tu wskazał fundusze uzyskane z uszczelnienia systemu podatkowego. – To będzie tak naprawdę pierwszy rok, kiedy można będzie nas rozliczać z poprawy ściągalności, bo dopiero wówczas zadziałają wszystkie mechanizmy, których...