Wciąż bez porozumienia w Tauron Ciepło. Związki walcza o pracowników

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Dotychczasowe negocjacje dotyczące gwarancji pracowniczych dla ponad 250 pracowników Tauron Ciepło, którzy od 1 września mieli przejść do nowej spółki Tauron Serwis, nie przyniosły porozumienia. Związki zawodowe domagają się, aby osoby przechodzące do nowej firmy zachowały dotychczasowe warunki pracy i płacy. Termin rozpoczęcia reorganizacji został przesunięty.   
 
Spółka Tauron Serwis ma się zająć świadczeniem usług serwisowych na rzecz podmiotów wchodzących w skład Grupy Tauron Polska Energia. Ma również pozyskiwać klientów na rynku zewnętrznym. Pracownicy służb serwisowych Tauron Ciepło mieli 1 września zostać przeniesieni do nowego pracodawcy na podstawie artykułu 23¹ Kodeksu pracy. W związku z brakiem porozumienia między zarządami obu spółek i związkami zawodowymi termin ten został przesunięty. Jak dotąd nie ustalono, kiedy reorganizacja miałaby się rozpocząć – Zarząd nowej spółki, mimo iż nie ma jeszcze pracowników, wprowadził bez żadnych uzgodnień ze związkami zawodowymi regulaminy pracy  i wynagradzania zawierające zapisy znacznie gorsze od tych, które obowiązują w Tauron Ciepło. Stanowczo przeciwko temu protestujemy. Domagamy się, aby pracownicy przechodzący  do nowego pracodawcy zachowali dotychczasowe warunki pracy i płacy – mówi Tadeusz Nowak, przewodniczący Solidarności w Tauron Ciepło.
 
W ocenie Solidarności, okres obowiązywania Pakietu Gwarancji Pracowniczych dla pracowników, którzy mają zostać objęci reorganizacją, powinien być na tyle długi, aby związki zawodowe i zarząd Tauron Serwis miały czas na wynegocjowanie zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w nowej spółce. - W ubiegłym roku po trwających ponad dwa lata negocjacjach podpisany został nowy układ zbiorowy w Tauron Ciepło. Teraz ponad 250 naszych pracowników miałoby zostać pozbawionych wszystkich uprawnień zawartych w tym dokumencie. Na takie rozwiązanie nie będzie naszej zgody – podkreśla przewodniczący.
 
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz