Pomniki komunizmu do kasacji

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Na początku września w życie wejdą przepisy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Według wstępnych szacunków Instytutu Pamięci Narodowej na Dolnym Śląsku zmiany wymagać będzie ponad 150 nazw ulic w 64 miejscowościach.

W regionie wśród najczęstszych nazw do zmiany są: ul. gen. Karola Świerczewskiego, 22 lipca, Armii Ludowej, czy Marcelego Nowotki.

Ustawa o dekomunizacji przestrzeni publicznej daje samorządom rok za zmianę nazewnictwa. Spornymi przypadkami zajmie się wojewoda, który po zasięgnięciu opinii IPN może unieważnić uchwały nadające nazwy ulicom i obiektom w poszczególnych miejscowościach.

W całym kraju zmianie mają ulec nazwy około 1500 ulic i placów, powiedział wojewoda Paweł Hreniak, w radiu Wrocław.

jw

solidarnosc.wroc.pl

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz