Imieniny:
Beaty, Juliana, Wincentego
Użytkowników on-line: 45

Szukaj na stronie

Najnowszy numerPolskie i brytyjskie zarobki są porównywalne?!

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Według posłanki PO Joanny Fabisiak Polacy zarabiają na poziomie zbliżonym do Brytyjczyków. Polskich emigrantów do wyjazdu miała zachęcić… magia.

Zarobki są na bar­dzo po­dob­nym po­zio­mie. To jest pewna magia: że tam jest ina­czej, że tam jest le­piej. W bu­dow­nic­twie pen­sje i w Pol­sce, i w An­glii są już po­rów­ny­wal­ne. A sprzą­ta­jąc w Lon­dy­nie, nie za­ra­bia się już tak do­brze prze­ko­nu­je posłanka PO. 

Jak szacuje portal niezalezna.pl, w ciągu ostatnich czterech lat do Wielkiej Brytanii wyjechało na stałe ok. 150 tys. Polaków (ogólnie jest ich ok.700 tys.). Magia okazuje się więc mieć wyjątkową siłę rażenia. Najwyraźniej wpływa nawet na statystykę, ponieważ z danych statystycznych wynika, że polskie płace dogonią zachodnie najszybciej za kilkadziesiąt lat.

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Komentarz tygodnia

Nasz Youtube

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Wydanie specjalne
Polska nszz solidarność polityka praca regiony więcej…