Policja zapowiada wzmożone kontrole podczas Światowych Dni Młodzieży

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
W czasie trwania Światowych Dni Młodzieży policjanci pełniący służbę w rejonach celebry, ale także w miejscach większych skupisk ludzkich jak dworce PKS czy PKP , główne trasy i ciągi komunikacyjne, będą przeprowadzać wybiórcze kontrole osób oraz bagaży.

Zadaniem policjantów przeprowadzających sprawdzenie będzie dokonywanie selektywnej kontroli osobistej i kontroli zawartości bagażu uczestników uroczystości m.in. za pomocą urządzeń mobilnych typu Heimann, ręcznych detektorów do wykrywania metalu oraz  psów wyszkolonych do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych.

Stałe punkty selektywnej kontroli bezpieczeństwa mają powstać przy głównych kierunkach dojścia m.in. do Błoń, Campusu Misericordia czy miejsc uroczystości w Łagiewnikach. Oprócz patroli prewencyjnych w te miejsca zostaną przydzieleni do służby także policjanci służb kryminalnych. Ich zadaniem będzie również obserwowanie zachowań ludzkich, typowanie osób, które powinny zostać poddane sprawdzeniu, zwracanie uwagi na pozostawiony bez nadzoru bagaż czy inne przedmioty.

Pozostawione przedmioty

Oprócz stałych miejsc, w których służby będą przeprowadzać selektywne kontrole bezpieczeństwa, wyrywkowym sprawdzeniom bagażu czy kontrolom osobistym będą poddawać pielgrzymów policjanci wyposażeni w ręczne detektory m.in. do wykrywania metalu, czy wykrywacze par przewodów. "Kilkaset tego typu urządzeń pozwoli na równoległe sprawdzenia w różnych miejscach" – informują krakowscy policjanci.

Funkcjonariusze przypominają, że zarówno wolontariusze, którzy przed ŚDM będą odpowiednio przeszkoleni, jak i każdy uczestnik uroczystości, powinien zgłaszać policjantom swoje spostrzeżenia dotyczące zarówno niepokojących zachowań innych osób, jak i pozostawionych "bez opieki" przedmiotów.

Źródło: Telewizja Republika
Foto: T.Gutry

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz