Komisja Krajowa oddała hołd bohaterskim robotnikom Radomia, Ursusa i Płocka

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Komisja Krajowa oddała hołd bohaterskim robotnikom Radomia, Ursusa i Płocka za wkład w walkę z komunistycznym reżimem. W specjalnym stanowisku w 40. rocznicę Radomskiego Czerwca 1976 r. członkowie Komisji, którzy obradowali w dniach 23-24 czerwca br. w Jedlnie-Letnisko k. Radomia stwierdzili, że z perspektywy 40 lat protesty te były potrzebne, a ofiary nie były daremne.

- Dziękujemy uczestnikom tamtych wydarzeń za odważną walkę o godność polskich robotników, o uczciwość w życiu społecznym, o prawo do  bezpiecznego życia we własnej ojczyźnie. - czytamy w stanowisku. - Dziękujemy członkom Komitetu Obrony Robotników, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Kościołowi oraz innym osobom, które kierując się solidarnością nie wahały się spieszyć z pomocą prześladowanym i ich rodzinom, którzy wspierali ich materialnie i duchowo, którzy bronili ich przed komunistycznym wymiarem „sprawiedliwości”.

Komisja Krajowa przyjęła też stanowisko z okazji 60. rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. - Żądali wolności, chleba i sprawiedliwości oraz poszanowania prawa do publicznego wyrażania przekonań religijnych – napisali w stanowisku. - Władza skierowała przeciw nim karabiny i czołgi.

Komisja Krajowa to najwyższa władza wykonawcza NSZZ „Solidarność”. Jest powoływana przez Krajowy Zjazd Delegatów na czteroletnią kadencję i w jej skład wchodzą m.in. szefowie regionów i branż związku.

ml

fot. M. Żegliński

www.solidarnosc.org.pl

Zobacz galerie:
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz