Imieniny:
Beaty, Juliana, Wincentego
Użytkowników on-line: 31

Szukaj na stronie

Najnowszy numerAnna Streżyńska: Ogłaszam koniec Polski papierowej

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Cyfryzacja kluczowych usług publicznych, zwiększenie i wzmocnienie systemu obrotu bezgotówkowego, elektroniczny kontakt z urzędami, wprowadzenie inicjatywy tożsamości elektronicznej, działalność gospodarcza bez papierowej księgowości, czy udoskonalenie systemu e-Zdrowie to tylko niektóre z założeń programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Program zaprezentował wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki oraz minister cyfryzacji Anna Streżyńska i minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.
 
Ogłaszam koniec Polski papierowej – zakomunikowała minister cyfryzacji Anna Streżyńska.
 
Wyjaśniła, że w ciągu 12 miesięcy zostanie opracowanych i otwartych 50 usług elektronicznych, kolejne 30 w następnych miesiącach. Szefowa resortu cyfryzacji dodała, że do końca roku zostanie wytypowanych dziesięć kluczowych usług, które zostaną przygotowane w pełnej elektronicznej formule. Nie będą to jedynie elektroniczne formularze, ale powstaną one w całości w internecie: – Tworzymy Polskę bez gotówki, bez papieru i bez kolejek. W tym celu budowany jest portal obywatel.gov.pl., gdzie zostaną zintegrowane usługi najważniejsze dla obywatela, o największej liczbie transakcji.

Być może w ciągu roku pojawi się możliwość bezkosztowego dla obywatela płacenia za pomocą instrumentu Schematu Krajowego we wszystkich agendach publicznych. W ciągu 6-9 miesięcy powinno nastąpić uruchomienie mobilnego eID.
 
Minister Anna Streżyńska wyjaśniła, że trwają prace nad scentralizowaniem zarządzania nad projektami informatycznymi w administracji: - Każdy realizował to w swoim własnym zakresie, w oderwaniu od jakiejś spójnej myśli, koordynacji, w oderwaniu od wspólnych standardów, wyceny i kontraktowania.
 
Tańsze państwo
 
Program „Od papierowej do cyfrowej Polski” ma wspomóc Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Podczas konferencji wicepremier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że program przyniesie wymierne korzyści dla obywateli i przedsiębiorców. Wskazał, że jest to otwarcie nowego rozdziału w historii polskiej gospodarki i administracji: – To jest przede wszystkim nowy sposób myślenia, nowy sposób podejścia do tworzenia rzeczywistości wokół nas. (…) Kilka takich aspektów, na które chcemy zwrócić szczególną uwagę, to wygoda dla obywateli w bardzo wielu obszarach przyczyni się do lepszej percepcji i funkcjonowania organów administracji publicznej, ale również do wyższego zaufania na poziomie obywatel i państwo. Szybsze i tańsze procedury, tutaj również szukamy miejsc, gdzie możemy wyeliminować koszty.
 
Jednocześnie wskazał, że cyfrowe ułatwianie kontaktu z urzędami mają spowodować, że państwo polskie będzie nie tylko bardziej przyjazne, ale również, by było tańsze.

Również odejście od gotówki w kierunku rozliczeń elektronicznych, to jest zmniejszenie szarej strefy, zwiększenie wpływów podatkowych. To już jest nie tylko wygoda, to spowoduje, że zaoszczędzimy bardzo dużo pieniędzy dla polskich obywateli – mówił wicepremier.
 
E-zdrowie uzdrowi?
 
Z kolei szef resortu zdrowia Konstanty Radziwiłł podkreślił, że system e-zdrowie będzie w pełni gotowy po 2019 roku. W myśl założeń nowy system ma doprowadzić m.in. do skrócenia czasu potrzebnego na uzyskanie dostępu do indywidualnych informacji dotyczących pacjenta, a także ułatwić dostęp do świadczeń zdrowotnych i skrócenie kolejek do lekarza, np. poprzez e-rejestrację i e-skierowania. E-zdrowie ma ograniczyć liczbę błędów lekarskich dzięki dostępowi do elektronicznej historii rozpoznań.  W ramach nowego systemu ma również powstać e-recepta. Ma ona ułatwić obsługę pacjentów i rozliczanie aptek z płatnikiem.
 
Program „Od papierowej do cyfrowej Polski” zakłada, że w perspektywie 3-5 lat połowa obywateli będzie mogła 80 proc. swoich relacji z administracją prowadzić przez internet.
 
IK
 
Fot. Youtube
 
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Komentarz tygodnia

Nasz Youtube

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Wydanie specjalne
Polska nszz solidarność polityka praca regiony więcej…