Waszczykowski: priorytetem bezpieczeństwo Polaków

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
O priorytetach polityki zagranicznej opartych na bezpieczeństwie Polski oraz konieczności wzmocnienia wojskowej obecności NATO na wschodniej flance mówił Witold Waszczykowski, minister spraw zagranicznych. Szef polskiej dyplomacji otworzył Forum Militarne w Warszawie zorganizowane przez Narodowe Centrum Studiów Strategicznych.
Minister Waszczykowski wymienił m.in. konflikt rosyjsko-ukraiński, działalność Państwa Islamskiego, czy nowe zagrożenia, np. cyberprzestępczość jako czynniki pogarszające bezpieczeństwo naszego kraju. 

Najważniejszym celem działań polskiej dyplomacji jest bezpieczeństwo. Wierzymy, że silny i gotowy do szybkiego reagowania sojusz obronny, jakim jest NATO, to gwarancja trwałości pokoju – mówił. 
 
Szef polskiej dyplomacji przekonany jest, że potrzeba wzmocnienia wschodniej flanki NATO: Słabość może prowokować agresję, a bolesne doświadczenia historii XX wieku pokazują dokładnie, do czego prowadzi polityka ustępstw, polityka appeasementu. Mając to na uwadze, jesteśmy głęboko przekonani o konieczności wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Na miesiąc przed szczytem NATO w Warszawie, mogę potwierdzić, że jesteśmy na dobrej drodze, aby przezwyciężyć przyjmujący się od szeregu lat nierównoprawny status bezpieczeństwa między starymi a nowymi państwami członkowskimi NATO. (…) Na Szczycie w Warszawie chcemy w sposób trwały odwrócić trend zmniejszania inwestowania we własne zdolności obronne przez europejskich sojuszników .
 
Minister zwrócił przy tym uwagę, że Polska, jako odpowiedzialny i solidarny członek NATO nie zapomina o istocie znaczenia wymiaru południowego, czy też północnego Sojuszu, zaś zwiększona obecność wojsk sojuszniczych w państwach bałtyckich oraz Polsce nie może być rozpatrywana w kategoriach przywileju, ale jako adekwatna odpowiedź na istniejące wyzwania.
 
IK
Fot. Youtube
 
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz