Wycena świadczeń medycznych i emerytury celników - posiedzenie RDS

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Posiedzenie zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. usług publicznych. Wycena świadczeń medycznych i emerytury celników

Zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych były głównym tematem posiedzenia zespołu problemowego Rady dialogu Społecznego ds. usług publicznych 12 kwietnia 2016 r.

Krzysztof Filip z sekretariatu ochrony zdrowia NSZZ Solidarność zaznaczył, że związek przygotował opinię na temat projektu. Zauważył również, że przy tak dużych zmianach dotyczących taryfikacji procedur medycznych potrzebny jest pilotaż. Nie są to bowiem jedynie zmiany techniczne, ale bardzo istotne zmiany merytryczne ważne tak dla pacjenta, jak i dla podmkiotów świadczących usługi medyczne. Wskazał też na problem z liczbą pracowników, którzy zajmowaliby się taryfikacją. Powinny być o osoby wysko wykwallifikowane. Dodał, że zmiany taryfikacji powinny być zgodne z polityką świadczeń, a następnie z polityką zdrowotną państwa.

Termin konsultacji projektu kończy się 15 kwietnia. Jednak przedstawieciele resortu zdrowia zadeklarowali, że po analizie uwag zgloszonych przez związki i pracodawców bądą prowadzone dalsze rozmowy.
Kolejnym tematem spotkania była propozycja powołania podzespołu ds.służb mundurowych. Pierwszym tematem, jakim  miałby się on zająć byłaby projekt ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mudurowych. 28 kwietnia br. zajmie się nim Sejm, a chodzi o nie objęcie specjalnymi uprawnieniami emerytalnymi (analogicznymi do przysługujących np. policjantom) funkcjonariuszy służby celnej. Obecnie zostali oni ich pozbawieni.

Anna Grabowska

fot. M. Żegliński

Zobacz galerie:
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz