Imieniny:
Jordana, Marcina, Róży
Użytkowników on-line: 10

Szukaj na stronie

Najnowszy numerPrezydent Duda: „Dobra zmiana musi przekuć się na poprawę jakości życia Polaków”

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

W Pałacu Prezydenckim odbyło się w poniedziałek IV posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju poświęcone „Planowi na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

- Będziemy dziś mówili o kwestii fundamentalnej, jeśli chodzi realizację, tego, co było już zapowiadanie i w kierunku czego działania już się rozpoczęły, a mianowicie –  dobrej zmiany - mówił prezydent Andrzej Duda otwierając posiedzenie.

Dobra zmiana – zdaniem prezydenta –  musi się przekuć na poprawę jakości życia Polaków, co w oczywisty sposób przyczyni się nie tylko do ograniczenia dramatycznego zjawiska, jakim dzisiaj w Polsce jest bieda, ale i rzeczywistej realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju kraju. – Mam nadzieję, że będzie to także jedną z najważniejszych przesłanek zatrzymania w  Polsce młodych ludzi, stworzenia dla nich szansy zawodowej i życiowej w naszym kraju – podkreślił Andrzej Duda. - Liczę także ogromnie na powrót tych, którzy w celach zarobkowych i realizacji swoich ambicji i marzeń wyjechali w ostatnich latach za granicę – dodał.

Prezydent przyznał, że to „wielkie i trudne zadanie”, które wymagało i wymaga przygotowania spójnej koncepcji rozwoju gospodarczego kraju.

Zaznaczył, że mamy obecnie czas wyjątkowy, ponieważ rozpoczęła się realizacja planu, który premier Morawiecki przedstawił na Radzie Ministrów.  - On wymaga przygotowania szczegółowego, wielkiego planu strategicznego, czyli wypełnienia tych ram, które do tej pory zostały zarysowane w poszczególnych dziedzinach – powiedział prezydent.  - To kwestia przede wszystkim stworzenia szans inwestycyjnych, lepszych warunków dla przedsiębiorców, a także tego, co można określić mianem rozwoju ukierunkowanego - zaznaczył Andrzej Duda.

Prezydent mówił o tym, że na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy bardzo wiele inwestycji w Polsce i były to w ogromnej części zagraniczne. - Bardzo dobrze, że zagraniczne podmioty u nas inwestują, chciałbym, aby tak się działo dalej. Chciałbym, żeby Polska była nadal - wierzę że będzie - terenem atrakcyjnym, by realizować swoje przedsięwzięcia i rozwój gospodarczy. Ale chciałbym także, aby do tego dołączył się niezwykle istotny, bardzo silny komponent będący impulsem do rozwoju dla polskich przedsiębiorstw, dla tych którym już się powiodło i którzy przy sprzyjających warunkach są w stanie zainwestować znacznie więcej – zaznaczył prezydent. Wyraził nadzieję, że będzie to także szansa dla ludzi odważnych i kreatywnych, którzy dopiero wchodzą na rynek. - Polacy są narodem ludzi niezwykle inteligentnych i przedsiębiorczych – podkreślił.

Andrzej Duda powiedział, że wierzy, że plan Morawieckiego do tego wszystkiego się przyczyni. Dodał, że jest on w fazie wypełniania treścią i podlega dyskusji. Narodowa Rada Rozwoju ma być według prezydenta ciałem, które pochyla się i przygotowuje strategie rozwoju kraju. - To jest rzeczywiście długofalowa i długoletnia strategia rozwoju kraju pod względem gospodarczym. Liczę, że przyczynimy się do lepszego, szybszego przygotowania tego niezwykle ważnego dokumentu – podkreślił prezydent.

Następnie odbyła się prezentacja „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” przez Mateusza Morawieckiego, Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Rozwoju. Kolejnym punktem posiedzenia NRR były przemówienia zaproszonych gości i dyskusja.

W posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju, poza jej członkami, udział wzięli między innymi: Marek Belka - Prezes Narodowego Banku Polskiego wraz z członkami Zarządu Banku i Rady Polityki Pieniężnej, Waldemar Pawlak – były Prezes Rady Ministrów, a także byli ministrowie gospodarki: Janusz Piechociński i Janusz Steinhoff. Do dyskusji zaproszono również przedstawicieli Rady Dialogu Społecznego, ekspertów z Banku Światowego i ośrodków analiz ekonomicznych oraz z bilateralnych izb gospodarczych działających w Polsce.

We wprowadzeniu do dyskusji prof. Stanisław Gomułka, członek NRR, ocenił, że w planie dobrze zdiagnozowano sytuację społeczno-gospodarczą Polski, brakuje natomiast wielu konkretnych rozwiązań. W jego ocenie dokument zbyt krytycznie odnosi się do zmian, które miały miejsce w ciągu ostatnich 25 lat. Zgodził się natomiast, że należy położyć silniejszy nacisk na inwestycje krajowe w gospodarce. Dr Marek Chrzanowski, koordynator Sekcji „Gospodarka, praca, przedsiębiorczość” NRR stwierdził, że plan jest spójny i przejrzysty. Podkreślił, że nie jest on „papierowym tygrysem”, bez szans na realizację.

Uczestnicy spotkania wskazywali zagadnienia, które powinny zostać w planie rozwinięte. W opinii Prezesa NBP, dla Polski są to przede wszystkim: wzrost aktywności zawodowej ludności, poprawa jakości edukacji i cywilizowanie rynku pracy. Roman Kluska, były Prezes Optimusa, zwrócił uwagę, że duży potencjał naszej gospodarki pochłaniają wymogi biurokratyczne i przeregulowanie. Głos ten został wsparty przez Andrzeja Sadowskiego, Prezesa Centrum Adama Smitha.

W dyskusji pojawiła się sprawa możliwości rozwojowych polskiego sektora energetycznego, w tym także górnictwa (prof. Jacek Zimny i prof. Bronisław Barchański, członkowie Narodowej Rady Rozwoju).

Kliku uczestników spotkania podkreślało znaczenie rolnictwa jako branży szczególnie istotnej w Polsce. Temat ten był przedmiotem wystąpień: Elżbiety Miziołek z NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, senatora Jerzego Chróścikowskiego oraz członków NRR: Jerzego Zająkały, Grzegorza Wiśniewskiego i prof. Walentego Poczty. Z zadowoleniem przyjmowano uwzględnienie sektora rolnego w Planie, ale apelowano o uczynienie z niego jednego z filarów rozwoju Polski.

Prof. Stanisław Karpiński, członek Rady, stwierdził, że konieczne są zmiany w strukturze zarządzania polskimi uczelniami oraz likwidacja barier we wdrażaniu innowacji. Podobne problemy dostrzegł także Maciej Sadowski ze StartupHub Polska, który jest członkiem Sekcji Nauka i Innowacje NRR. Zdaniem prof. Andrzeja Kaźmierczaka, byłego członka Rady Polityki Pieniężnej, niezwykle ważny jest rozwój budownictwa mieszkaniowego. Profesor Ewa Leś zasygnalizowała potrzebę objęcia planem sektora spółdzielczego, szczególnie jako elementu polityki rozwoju lokalnego.

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że plan jest nadal w opracowaniu i ważne, że eksperci nie odrzucają jego kierunku i podstawowych założeń. Wiceprezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zaprosił do pogłębionej dyskusji nad dokumentem członków Narodowej Rady Rozwoju, którzy także w ramach sekcji Rady będą mogli w przyszłości przeanalizować szczegółowe propozycje zawarte w Planie i zaproponować uzupełnienia.

źródło: www.prezydent.pl

fot. Eliza Radzikowska-Białobrzewska

 

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Komentarz tygodnia

Nasz Youtube

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Wydanie specjalne
Polska nszz solidarność polityka praca regiony więcej…