Imieniny:
Jordana, Marcina, Róży
Użytkowników on-line: 20

Szukaj na stronie

Najnowszy numerPierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Ochrony Pracy

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
W wtorek 26 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Ochrony Pracy, które poprowadził nowy przewodniczący ROP, były szef "Solidarności" Janusz Śniadek.
 
Głównymi tematami były wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne realizowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w 2014 r. Także przyjęcie sprawozdania z działalności tego gremium w 2015 r. oraz planu pracy Rady na rok bieżący.
 
Rada Ochrony Pracy nadzoruje warunki pracy. Sprawuje też nadzór nad działaniami Państwowej Inspekcji Pracy. Poza tym m.in. opiniuje projekty aktów prawnych i inicjuje działania związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm dotyczących ochrony pracy. Do jej kompetencji należy też ocena zakresu ochrony pracy w Polsce. W swoich działaniach może występować do organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji pracodawców i pracowników.
 
15 stycznia do Rady zostało powołanych 10 posłów: Janusz Śniadek, Maria Zuba, Joanna Augustynowska, Bożena Borys-Szopa, Krzysztof Gadowski, Tomasz Jaskóła, Jan Łopata, Beata Mazurek, Izabela Katarzyna Mrzygłocka oraz Wojciech Szarama. Wśród nowych członków Rady jest też 2 senatorów: Tadeusz Kopeć i Andrzej Wojtyła, a także przedstawiciel Konfederacji Lewiatan Jacek Męcina oraz Bogusław Motowidełko z NSZZ „Solidarność”.
 
Radę powołuje i odwołuje marszałek Sejmu, a jej kadencja trwa 4 lata. Zasiadają w niej m.in. parlamentarzyści, a także członkowie zgłoszeni m.in. przez Prezesa Rady Ministrów, centrale związkowe, organizacje pracodawców, eksperci oraz przedstawiciele nauki zajmujący się problematyką ochrony pracy.
 
red.hd

fot. M. Żegliński

www.solidarnosc.org.pl


Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Komentarz tygodnia

Nasz Youtube

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Wydanie specjalne
Polska nszz solidarność polityka praca regiony więcej…