Polacy rozczarowani sytuacją w kraju

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Według najnowszego badania CBOS nasila się pesymizm Polaków, rozczarownych ogólną sytuacją w kraju. Także społeczne prognozy rozwoju sytuacji politycznej i gospodarczej w Polsce w najbliższym roku są coraz bardziej pesymistyczne.
 
Aż 48 proc. ankietowanych uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku. Jednocześnie do 29 proc. zmalał odsetek tych, którzy są przeciwnego zdania. Niemal we wszystkich wyróżnionych przez badaczy grupach społeczno-demograficznych dominuje krytycyzm w ocenie rozwoju sytuacji w kraju. Tylko wśród kadra kierowniczej i specjalistów wyższego szczebla  oceny pozytywne i negatywne się równoważą. 
 
Zdecydowanie zwiększył się odsetek ankietowanych uważających, iż w ciągu najbliższego roku sytuacja w kraju się pogorszy (z 16 do 23 proc.), a zmalał tych, którzy sądzą, że w tym zakresie nic się nie zmieni (z 51 do 45 proc.). Zmian na lepsze, podobnie jak przed miesiącem, spodziewa się tylko co piąty badany (19 proc.).
 
Co ciekawe, stabilne pozostają oceny poziomu życia badanych i ich rodzin. Nadal połowa respondentów twierdzi, że im i ich rodzinom żyje się dobrze, dwie piąte (40 proc.) uważa, że przeciętnie, a co jedenasty (9 proc.) – że źle.
 
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz