Za granicę wypływa 10 miliardów

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Według autorów raportu przygotowanego przez Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego Polska traci 10 miliardów złotych wpływów z podatku CIT na wyprowadzaniu przez firmy dochodów za granicę.

Rocznie do budżetu państwa wpływa 30 miliardów złotych z CIT, czyli podatku dochodowego od dużych firm. Jest to czwarty podatek w Polsce pod względem wysokości wpływów. Niestety, jak dowodzą autorzy raportu Radosław Piekarz i Aleksy Miarkowski, wpływy z CIT uległy znacznemu ograniczeniu, ponieważ firmy wyprowadzają dochody z Polski do krajów, w których są one niżej opodatkowane. Jak pisze „Gazeta Wyborcza”, odbywa się to poprzez nierynkowe ustalenie tak zwanych cen transferowych na usługi w transakcjach z powiązanymi kapitałowo podmiotami. Przykładowo firma z Polski ma na Cyprze spółkę-córkę. Stawka CIT w Polsce wynosi 19 proc., na Cyprze 10. Dzięki transferowi usług na Cypr, na przykład przez zakup usług od spółki cypryjskiej po zawyżonych kosztach, właściciel zarówno polskiej, jak i cypryjskiej spółki redukuje łączny podatek.

W 2003 roku CIT płaciło 230 tys. firm, w 2013 roku ponad 400 tys. W tym czasie ich łączne przychody wzrosły z 1,5 biliona do prawie 3 bilionów złotych. Był to przyrost o 100 proc. Ich dochody wzrosły z 75 miliardów do prawie 200 miliardów złotych, czyli o 160 proc. Natomiast wpływy do budżetu z CIT zwiększyły się o 69 proc., przy czym wzrost nie wynika ze zwiększenia się dochodowości firm, ale ze wzrostu liczby podatników, którzy średnio płacili przez cały czas tyle samo. Zdaniem Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego jest to jedna z przesłanek pokazujących, że dochody wypływają z Polski za granicę. Autorzy raportu zwracają też uwagę na spadający w Polsce udział dochodów budżetu z CIT w PKB, podczas gdy w Czechach ten udział rośnie.

Wyprowadzanie pieniędzy ułatwia mała liczba kontroli – w 2013 roku urzędy skarbowe przeprowadziły 308 kontroli dotyczących cen transferowych. W 2014 roku było ich już tylko 192. Urzędy kontroli skarbowej przeprowadziły 278 takich kontroli w 2009 roku, w 2014 roku już tylko 107.

Autorzy raportu krytykują brak klauzuli obejścia prawa, która umożliwiałaby fiskusowi kwestionowanie działań podatników obliczonych na obniżenie zobowiązań wobec państwa.

www.solidarnosc.gda.pl

Tagi:

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz

Tagi: