Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Przed nami kolejna edycja festiwalu filmowego poświęconego polskiej historii najnowszej i Żołnierzom Wyklętym, czyli NNW – Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci.

W Gdyni od 24 do 26 września br. wszyscy, którym nieobca jest niezłomna walka o wolną Polskę mogą niemal dotknąć historii. Festiwal to budowanie poczucia wspólnoty, odkrywanie tożsamości narodowej, pole wolnej dyskusji, przekazywanie wartości narodowych kolejnym pokoleniom i nowoczesny patriotyzm.

Festiwalu filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci  nie da się porównać do innych podobnych przedsięwzięć łączących sztukę,  naukę i rozrywkę. To jest największy w Polsce festiwal i chyba jedyny tak wszechstronnie opowiadający najnowszą historię naszego kraju po 1944 roku. A wszystko to w malowniczym, mieszczącym się nad samym morzem, nowo otwartym Gdyńskim Centrum Filmowym.

Zostanie zaprezentowanych 45 znakomitych filmów dokumentalnych i fabularnych, w tym 19 w konkursie głównym. Będą konkursy na dokumenty radiowe i filmy tworzone przez młodzież. Ale też to, czego w programach innych festiwalów filmowych nie zobaczymy, konkursy na stylizacje modowe, hyde park, w którym będzie można opowiedzieć historie swoich przodków, miasteczko partyzanckie, akcje plastyczne, parada Harleyów i spektakl Teatru Karabela GHE Młot – „De profundis”.

Atrakcje, które zaskoczą wszystkich miłośników historii – w tym wystawa prac plastycznych sanitariuszki i żołnierza AK, Lidii Lwow-Eberle,  malarstwo rockmana Andrzej Dziubka czy płonące rzeźby w wykonaniu artysty Marka Zalewskiego.

I coś dla fanów dobrej muzyki – koncert Katy Carr, Panien Wyklętych  z Kasią Kowalską i prezentacja repertuaru zespołu Contra Mundum.
- Festiwal Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci jest jedynym takim miejscem na mapie Polski, gdzie środowiska artystów, naukowców i świadków mogą się integrować w celu kultywowania najnowszej historii Polski. Państwo może dawać ordery, ale to my, językiem sztuki musimy przebić się z wiedzą o polskich bohaterach do powszechnej świadomości Polaków.  Nikt za nas tego nie zrobi – mówi reżyser Arkadiusz Gołębiewski, dyrektor i pomysłodawca Festiwalu NNW.

Siódma edycja festiwalowego spotkania ma charakter nadzwyczajny. Festiwal  NNW to nie tylko starcie filmowców i radiowców, którzy poświęcają swoje dokumenty bohaterom niepodległościowym działającym po wybuchu II wojny światowej.

Twórcy Festiwalu największy nacisk kładą na bohaterów i ich historie. inspirować, przywoływać autorytety, upatrując ich w postawach niezłomnych przodków. Tegoroczna edycja, ma odbiorców zafascynować wiedzą o pięknej, chlubnej i wciąż nieodkrytej karcie polskich niepokornych, niezłomnych i wyklętych – przy pomocy koncertów, wystaw, pokazów filmów, promocji książek, happeningów, zabaw dla dzieci, pokazów mody, czy paneli dyskusyjnych.

Bohaterami Festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci są bohaterowie  II wojny światowej, powojennego podziemia niepodległościowego po 1944 roku jak również ludzie szeroko pojętego okresu Solidarności.

Strona festiwalu: http://festiwalnnw.pl/

ASG

www.solidarnosc.gda.pl


Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz