Redakcja


REDAKCJA PORTALU
www.tygodniksolidarnosc.com

Redaktor zarządzający portalu
www.tygodniksolidarnosc.com: Cezary Krysztopa

Kontakt:
tygodniksolidarnosc1@gmail.comAdres redakcji:
ul. Grójecka 186 lok. 613, 02-390 Warszawa,
tel./fax: 22 882 27 96
redakcja@tygodniksolidarnosc.com

Redaktor naczelny
Krzysztof Świątek -
22 8820821
k.swiatek@tygodniksolidarnosc.com

Sekretarz redakcji
Ewa Zarzycka -
22 8820821
ewa.zarzycka@tygodniksolidarnosc.com


Dziennikarze i stali współpracownicy
22 882 27 96
redakcja@tygodniksolidarnosc.com

Redakcja "Tygodnika Solidarność"


Artykułów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo skrótów oraz zmian tytułów nadesłanych materiałów.