Wydawnictwo

TYSOL Sp. z o.o.,
ul. Grójecka 186 lok 613, 02-390 Warszawa,
tel. 22 8822788,022 8822780, fax 22 8822796
sekretariat@tygodniksolidarnosc.com

NIP: 526-10-18-964
REGON: 190836001
Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydz. Gospodarczy
KRS: 0000097371
BPH PBK SA Gdańsk 30106000760000401020183014


Prezes Zarządu: Michał Ossowski
Wiceprezes Zarządu: Dorota Ilczuk

Rada Nadzorcza:
Józef Mozolewski - przewodniczący
Bogdan Kubiak
Jakub Szmit