Kodeks pracy zostanie napisany od nowa – z udziałem związków i pracodawców

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zapowiada powstanie nowego Kodeksu pracy. W tym celu wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, które weszło w życie 1 września 2016 r. Zadaniem Komisji będzie opracowanie projektu ustawy – Kodeks pracy oraz projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy.

Jak mówi minister Elżbieta Rafalska, „uważamy, że kodeks z 1974 roku wymaga zmiany” i dodaje, że „po cząstkowych zmianach w prawie pracy, takich jak wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej czy likwidacja syndromu pierwszej dniówki, przyszedł czas na kompleksowe uporządkowanie tego obszaru”.

W 2006 r. zakończyła prace komisja kodyfikacyjna, która przygotowała dwa projekty ustaw, dotyczących kodeksu pracy - indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy, jednak prace nad nimi nie były kontynuowane. Nowa Komisja będzie wykorzystywała projekty wypracowane przez poprzedników.

Jak informuje resort pracy, do Komisji zostanie powołanych 14 wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Kandydaci na członków Komisji Kodyfikacyjnej są wskazywani przez organizacje związków zawodowych i organizacje pracodawców, a także przez ministra właściwego do spraw pracy.

„Zmieniająca się sytuacja na rynku pracy sprawia, że normy prawne tworzące indywidualne prawo pracy wymagają rekodyfikacji. Natomiast regulacje ustawowe składające się na zbiorowe prawo pracy powinny zostać skodyfikowane” - wyjaśnia resort.

Anna Grabowska

fot. pixabay.com/CC0
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz