Likwidacja kopalni Krupiński - zarząd JSW łamie przepisy

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Trzy reprezentatywne organizacje związkowe działające w kopalni Krupiński zapowiedziały zastosowanie „radykalnych środków”, jeśli Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie wycofa decyzji o rozpoczęciu procesu likwidacji tej kopalni.
 
W ocenie związkowców podjęte przez zarząd JSW działania są prowadzone z pominięciem właściwych procedur. - Apelujemy o zaprzestanie działań medialnych i techniczno-ekonomicznych mających na celu zlikwidowanie kopalni Krupiński do czasu usankcjonowania prawnego podjętej uchwały Zarządu. Uważamy, że działania podjęte przez Zarząd naruszają zapisy Statutu JSW S.A. oraz przepisy Prawa Geologicznego i Górniczego. Naszym zdaniem jest ostatni moment, aby podjąć poważne merytoryczne rozmowy ze stroną społeczną – czytamy w komunikacie przesłanym przez liderów central związkowych z KWK Krupiński do zarządu JSW.
 
Autorzy pisma podkreślają, że zarząd spółki do tej pory nie podjął mediacji ze związkami zawodowymi na temat przyszłości kopalni, ani nawet nie poinformował strony społecznej na piśmie o podjętej uchwale w sprawie jej likwidacji. – Przypomnijmy tylko, że podjęte wyrzeczenia finansowe załogi w ramach porozumień z września ubiegłego roku pozwoliły JSW S.A. na przetrwanie do dnia dzisiejszego. Obecna forma działań i decyzje zarządu zrywają dialog społeczny i podpisane porozumienia – napisano w komunikacie.
 
Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz