MF wzmacnia kontrolę firm stosujących optymalizację podatkową

15 lipca 2016 weszła w życie klauzula, która ograniczy zjawisko tzw. optymalizacji podatkowej stosowanej przez część podatników, w tym firmy stanowiące spółki działające w ramach ponadnarodowych korporacji – wyjaśnia cel wprowadzenia nowych rozwiązań Ministerstwo Finansów.

Minister Paweł Szałamacha widzi możliwość zastosowania nowych przepisów mających przeciwdziałać unikaniu opodatkowania lub jego istotnemu ograniczeniu także do, wchodzącego od 1 września br., podatku od sprzedaży detalicznej.

Jak argumentuje MF, na zasadność wprowadzenia takiego rozwiązania wskazuje choćby to, że w latach 2008-2015 polska gospodarka wzrosła o 39,16 proc., zaś wpływy z CIT zmniejszyły się w tym okresie o 4,95 proc. W 2008 r. udział dochodów budżetowych państwa z podatku CIT w produkcie krajowym brutto wynosił 2,11 proc., natomiast w kolejnych latach proporcja ta systematycznie spadała i w 2015 r. wyniosła 1,44 proc.

Priorytetem resortu ma być „zwalczanie sztucznych czynności/schematów wykorzystywanych przede wszystkim przez korporacje międzynarodowe oraz aktywne ograniczenie nadużyć w ramach stosowania cen transferowych”.

Resort wzmocnił w tym celu Departament Systemu Podatkowego poprzez połączenie w nim następujących zadań, które dotychczas były rozproszone w trzech innych departamentach.

Departament ten będzie obecnie obsługiwał Ministra Finansów w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania i porozumień w zakresie ustalania cen transferowych, a także wspierał  administrację podatkową co do jednolitości stosowania prawa podatkowego poprzez nadzór nad jednolitością wydawanych interpretacji podatkowych, w tym w kontekście możliwości zastosowania przepisów o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

W Ministerstwie Finansów trwają również prace nad powołaniem Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, która będzie miała za zadanie wydawanie opinii co do zasadności zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w indywidualnych postępowaniach podatkowych.

„Opinie Rady będą wydawane na wniosek Ministra Finansów w toku postępowania lub na wniosek strony (obowiązkowo) w odwołaniu od decyzji wydanej z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Rada zostanie powołana w terminie do dnia 13 września 2016 r.” - wyjaśnia MF.

AG