W ZUS podwyżki tylko dla wybranych. "Solidarność" protestuje

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” ZUS stanowczo protestuje przeciwko decyzji Prezesa ZUS o przyznaniu od 1 sierpnia br. podwyżek płac wybranej grupie kierowniczej. Wzrostem wynagrodzeń w wysokości 10 procent podstawowego uposażenia mają być objęci jedynie inspektorzy kontroli płatników składek.

Powyższe działania dotyczą najwyżej uposażonej grupy pracowniczej i odbywają się bez uzgodnień z NSZZ „Solidarność” – czytamy w wystosowanym do Prezesa Zakładu proteście. Związkowcy podkreślają, że są sygnatariuszem zakładowego układu zbiorowego obowiązującego w ZUS,  tymczasem ich pytania w powyższej sprawie pozostają bez odpowiedzi.

„Podwyżki dla grupy 1546 inspektorów kontroli przyznawane są w ramach środków dotychczas przeznaczonych na dodatki specjalne dla ww. grupy pracowników. Pozostała grupa 44 500 pracowników jest wyraźnie ignorowana przez pracodawcę, gdyż dla nich nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń ani w tym ani w następnym roku” – alarmują związkowcy.

W związku z powyższym organizacja związkowa NSZZ „Solidarność” ZUS żąda od pracodawcy wstrzymania decyzji o podwyżkach dla ww. grupy pracowniczej oraz objęcia 10 procentową kwotą podwyżki wszystkich pracowników ZUS.

Poparcia Organizacji udzielił Region Mazowsze uznając takie działania pracodawcy za przejaw dyskryminacji jednej grupy pracowniczej wobec pozostałych.

fot. W. Obremski

www.solidarnosc.org.pl/mazowsze

Komentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz