Za mało podpisów dla "Wolnej niedzieli"? Dementujemy plotki

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu  w niedziele informuje, że jakiekolwiek medialne doniesienia dotyczące liczby podpisów, które dotychczas udało się zebrać pod projektem ustawy są nieprawdziwe.
Podpisy poparcia dla ustawy są gromadzone na terenie całej Polski przez struktury NSZZ Solidarność oraz innych związków zawodowych, a także dziesiątki różnego rodzaju stowarzyszeń społecznych i katolickich oraz organizacji zrzeszających polskich pracodawców z branży handlowej.

W związku z powyższym próba rzetelnego oszacowania obecnej liczby zgromadzonych podpisów jest zupełnie niemożliwa. Akcja zbierania podpisów trwa do 31 sierpnia. Dopiero wówczas będzie możliwe określenie ich faktycznej liczby, która zostanie przekazana do publicznej wiadomości w oficjalnym komunikacie. Informujemy również, że 2 września podpisy poparcia dla ograniczenia handlu w niedziele zostaną złożone w Sejmie.

Alfred Bujara,
Pełnomocnik Komitetu
Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy
o ograniczeniu handlu w niedziele