Patronat Narodowy nad uroczystościami dożynkowymi w 2016 roku

Prezydent RP Andrzej Duda podjął decyzję o objęciu Patronatu Narodowego nad uroczystościami dożynkowymi organizowanymi w 2016 roku w całym kraju. Pan Prezydent chce w ten sposób wyrazić szacunek dla pracy polskich rolników, podkreślić ogromne znaczenie rolnictwa dla gospodarki narodowej, bezpieczeństwa państwa i całego społeczeństwa.

Prezydent chce także przypomnieć i uhonorować zasługi mieszkańców wsi dla wolnej Polski. W 2016 roku polscy rolnicy obchodzili rocznicę 35-lecia podpisania porozumień ustrzycko-rzeszowskich w lutym 1981 roku, które umożliwiły powstanie NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” i były ważnym krokiem na drodze do niepodległej i samorządnej Rzeczypospolitej, szanującej rodzinne gospodarstwa rolne.

Organizatorów dożynkowych obchodów, którzy pragną włączyć się w program Dożynek 2016 pod Patronatem Narodowym Prezydenta Andrzeja Dudy, zapraszamy do przekazywania informacji o uroczystościach do Kancelarii Prezydenta RP. Po udzieleniu patronatu organizatorzy zostaną o tym powiadomieni, jednocześnie informacja o wydarzeniu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.prezydent.pl w zakładce „Dożynki 2016. Patronat Narodowy Prezydenta RP”.

Ponadto przekazujemy, że Prezydent RP wystosował list do organizatorów i uczestników uroczystości dożynkowych w 2016 roku.

Źródło: prezydent.pl
Foto: prezydent.pl