Rekordowo niskie bezrobocie

Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu br. wyniosła 8,6 proc – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny. To spadek o 0,2 pkt. proc. w porównaniu do czerwca br. Tak dobrego wyniku nie było od czerwca 1991 roku.

„Lipiec to kolejny miesiąc spadku bezrobocia. Tak dobrego wyniku nie było od 25 lat. Liczba bezrobotnych w końcu lipca br. była o 223,7 tys. osób niższa niż przed rokiem. To spadek o 14,1 proc.” – powiedział Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Stopa bezrobocia w lipcu br. była o 1,4  punktu procentowego niższa niż w lipcu ub. roku (8,6 proc. w porównaniu do 10 proc.). Niższy poziom wskaźnika bezrobocia (8,4 proc.) odnotowano w czerwcu 1991 r., a więc 25 lat temu.

Bezrobocie spadło we wszystkich województwach. Najbardziej (o 0,3 punktu ) w województwie zachodniopomorskim oraz w województwie warmińsko-mazurskim, a więc tam, gdzie od lat bezrobocie utrzymuje się na najwyższym poziomie.

Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 5,3 proc) utrzymuje się w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (14 proc.).
 
Stopa bezrobocia poniżej 8 proc występuje w 6 województwach: wielkopolskim - 5,3 proc., śląskim – 7 proc., małopolskim - 7,1 proc., pomorskim – 7,6 proc., dolnośląskim i mazowieckim - 7,7 proc.

Liczba bezrobotnych na koniec lipca 2016 roku wyniosła 1,362 mln osób i w porównaniu do czerwca 2016 roku spadła o  30,5 tys. osób.

Liczba bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich województwach. Najbardziej spadła o 3,3 proc. w województwach: małopolskim - o 3,4 tys. osób, śląskim - o 4,4 tys. osób oraz zachodniopomorskim - o 2,2 tys. osób.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w lipcu br. wyniosła 127,2 tys.

Źródło: MRPiPS
Foto: MRPiPS