"Myśli nowoczesnego Polaka" - Prof. Marek Jan Chodakiewicz o Polsce bez złudzeń

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Czytelnicy pamiętają zapewne nawiązującą do „Myśli nowoczesnego Polaka” Romana Dmowskiego - samym tytułem i apelem do Polaków o polityczny realizm - książkę Rafała Ziemkiewicza „Myśli nowoczesnego endeka” (2012).

Tym razem śladami wielkiego politycznego myśliciela, który ponad sto lat temu diagnozował polskie narodowe przywary, złudzenia i błędy (a przede wszystkim szukał na nie remedium), a także starał się określić sytuację Polaków w Europie i przedstawić prognozy dla Polski, podąża ambitnie współpracownik „Tygodnika Solidarność”, profesor Marek Jan Chodakiewicz w tomie „Myśli wolnego Polaka”.

Sercem Polak, wiedzą świata obywatel...
Autor książki to wśród amerykańskich i polskich naukowców oraz polityków człowiek-instytucja - uznany historyk, sowietolog i politolog, znawca spraw międzynarodowych, a także tajników geopolityki. Swoje pasje naukowe łączy z zaangażowaniem w działalność publiczną po obydwu stronach Atlantyku. W USA kształcił się jako student, a później doktorant na San Francisco State University i prestiżowym Columbia University. Później wykładał historię na University of Virginia, Loyola Marymount University i w Instytucie Polityki Międzynarodowej w Waszyngtonie. Jest kierownikiem Katedry Studiów Polskich im. Tadeusza Kościuszki w waszyngtońskim Instytucie Polityki Światowej. Wszedł do elitarnej Amerykańskiej Rady ds. Upamiętnienia Holokaustu z nominacji prezydenta Busha juniora. W Polsce współpracuje - obok „Tygodnika Solidarność” - z wieloma popularnymi periodykami historycznymi i społeczno-politycznymi, m.in. „Frondą”, „Arcanami”, i „W Sieci”. Zasiada też w Radzie Historycznej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Jest laureatem licznych, prestiżowych polskich i amerykańskich nagród za badania naukowe, popularyzowanie ich wyników i zaangażowanie w życie publiczne, autorem kilkudziesięciu poczytnych książek, wydanych w języku polskim i angielskim, dotyczących polskiej transformacji ustrojowej po 1989 r., sceny politycznej i polityki zagranicznej III RP, stosunków polsko-żydowskich oraz kondycji prawicy w Europie.

Jego najnowszy tom to zbiór artykułów, które światło dzienne ujrzały pierwotnie przede wszystkim na łamach „Tygodnika Solidarność”, ale także „W Sieci Historii”, „Do Rzeczy” i „Najwyższego czasu!” w ciągu kilku ostatnich lat. W omawianej książce zostały one uporządkowane tematycznie w pięciu rozdziałach, odnoszących się kolejno do problematyki politycznej, kluczowych zagadnień globalnej geopolityki, wielkich wyzwań cywilizacyjnych, stojących przed współczesnym światem zachodnim, świata idei i prób – nie zawsze udanych, a niekiedy niosących wręcz katastrofalne skutki - ich realizacji w praktyce, wreszcie tematyki ważkich wydarzeń historycznych i ich współczesnych konsekwencji. Czytelnik znajdzie w książce opinie autora na tematy budzące swym rozrzutem respekt wobec szerokości horyzontów, wiedzy i zainteresowań autora – począwszy od zagadnienia rozliczeń PRL-owskiej przeszłości w III RP, panoramy środowisk i wybitnych postaci Polonii i działań polskiego lobby na świecie, poprzez agresywną politykę zagraniczną Kremla, konflikt wokół Ukrainy, starcie idei konserwatywnych i narodowych w Europie z dominującym dotąd dogmatem lewicowej politycznej poprawności, próbę zinterpretowania religijnego, politycznego i społecznego fenomenu islamu, arabski terroryzm i zagrożenia związane z muzułmańską migracją na Stary Kontynent, aż po współczesne echa Holokaustu i Katynia oraz debatę w Polsce wokół Żołnierzy Wyklętych.

Przemysław Waingertner

fot. T. Gutry

Cały artykuł w najnowszym numerze "TS" (28/2016)  - do kupienia również w wersji cyfrowej TUTAJKomentarze:
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz