Stenogramy z Magdalenki, pisma, meldunki. Co kryją dokumenty Jaruzelskiego?

Od dziś można oglądać dokumenty zabezpieczone w lutym br. przez Instytut Pamięci Narodowej w willi wdowy po Wojciechu Jaruzelskim i włączonych do zasobów archiwalnych Instytutu. Wśród upublicznionych dokumnetów znalazły się, m.in.: kopie stenogramów spotkań w Magdalence z lat 1988-1989, notatki służbowe MSW, fragmenty wojskowych akt personalnych Jaruzelskiego, czy pisma i meldunki kierowane do niego.

Instytut udostępnił dzisiaj łącznie 47 jednostek archiwalnych. Kolejne dokumnety zostaną opublikowane po decyzji prezesa Instytutu.

Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie prok. Marcin Gołębiewicz wyjaśnia, że istotną kwestią będzie prześledzenie wszystkich tych materiałów, które u generała się odnalazły: – Obecnie udostępniliśmy ich niewielką część i są to te dokumenty wytworzone przez organy bezpieczeństwa w rozumieniu ustawy o IPN, których posiadanie może rodzić odpowiedzialność karną.

Jak informował wcześniej IPN wśród udostępnionych dokumentów są: fragmenty usuniętych z Archiwum MON wojskowych akt personalnych Wojciecha Jaruzelskiego sporządzone odręcznie w dwóch wersjach, kopie stenogramów spotkań w Magdalence z lat 1988-1989, pisma i meldunki kierowane do Wojciecha Jaruzelskiego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Zarząd II Sztabu Generalnego i Wojskową Służbę Wewnętrzną Korespondencja z Urzędu do Spraw Wyznań Szyfrogramy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dokumenty proweniencji partyjnej kierowane do Wojciecha Jaruzelskiego, w tym dotyczące stosunków między PZPR a KPZR, notatki służbowe MSW dotyczące niszczenia „tajnej makulatury” w 1990 r. oraz materiały Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej PZPR dotyczące afery „Żelazo”.

Dokumenty zostały zabezpieczone przez prokuratorów IPN 29 lutego br. w wyniku przeszukania warszawskiej willi wdowy po Wojciechu  Jaruzelskim. 
 
Dokumenty można przeglądać w czytelni IPN (Warszawa, ul. Krasińskich 2/4/6). Rzecznik Instytutu Agnieszka Sopińska-Jaremczak wyjaśnia, że w zgodnie z art. 36 ustawy o IPN dokumenty te będą udostępniane w celu prowadzenia badań naukowych oraz w celach dziennikarskich. Osoby ubiegające się o wgląd do tych dokumentów muszą złożyć stosowny wniosek. Formularz dostępny jest TUTAJ.
 
 
IK

Fot. Instytut Pamięci Narodowej