Komunikat NBP: Brexit uderzy w polską gospodarkę?

Dziś po godz. 8.00 brytyjskie władze podały oficjalne wyniki wczorajszego referendum. Za opuszczeniem UE opowiedziało się 51,9 proc. głosujących (17 410 742 osób), za pozostaniem było 48,1 proc. głosujących (16 141 241 osób). W związku z tym wynikiem premier David Cameron, poinformował, że chce w ciągu kilku miesięcy przekazać władzę nowemu rządowi. CZYTAJ WIĘCEJ. Zamieszanie polityczne - jak zwykle - niesie za sobą inne konsekwencje, w tym gospodarcze. Czy Brexit uderzy w polską gospodarkę? W tej sprawie komunikat wydał Narodowy Bank Polski.

Poniżej jego pełna treść:

Narodowy Bank Polski na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji na rynkach finansowych związanej z wynikami referendum na temat członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej.

Polska gospodarka ma solidne fundamenty makroekonomiczne – jest zrównoważona zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Tempo wzrostu gospodarczego jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej przy niskim poziomie deficytu budżetowego i braku inflacji.

Po okresie podwyższonej zmienności na rynkach, silne fundamenty polskiej gospodarki będą miały coraz większe znaczenie przy podejmowaniu decyzji przez inwestorów.

Źródło: Telewizja Republika
Foto: WIKIPEDIA/ANDRZEJ BARABASZ (CHEPRY)/CC BY-SA 3.0