Prezydium KK przeciwko nierównym obciążeniom podatkowym w handlu

Prezydium KK przeciwko nierównym obciążeniom podatkowym w handlu
"Solidarność” popiera rozwiązania, których celem jest eliminowanie nierównych obciążeń podatkowych. Obradujące w Gdańsku prezydium KK pozytywnie oceniło zmiany w projekcie ustawy o podatku dochodowym od sprzedaży detalicznej, jednak protestuje przeciwko niedotrzymywaniu terminów ustawowych przez stronę rządową.

Prezydium pozytywnie oceniło zmiany w projekcie z dnia 16 maja br., w stosunku do rozwiązań zaproponowanych w poprzednim projekcie z dnia 2 lutego br. Uwzględniono uwagi zgłoszone przez NSZZ „Solidarność” w zakresie odstąpienia od wyższego opodatkowania sprzedaży w soboty i w niedziele, zrezygnowano z obciążenia przewoźników dodatkowymi opłatami ryczałtowymi, usunięto zagrożenia zasygnalizowane w zakresie objęcia podatkiem PSS „Społem” oraz usunięto wątpliwości dotyczących franczyzobiorców oraz sprzedaży detalicznej przez hurtownie.
 
Jednocześnie Związek proponuje, aby był to podatek roczny, naliczany po przekroczeniu planowanej kwoty wolnej, wynoszącej 204 mln zł. Kolejna propozycja dotyczy wydłużenia okresu vacatio legis z 1 do 3 miesięcy, aby zapewnić przedsiębiorstwom czas niezbędny do zmiany systemów rozliczeniowych oraz szkolenia pracowników, którzy będą odpowiedzialni za ich obsługę.
 
Konieczne jest  zminimalizowanie ryzyka uznania przedmiotowego projektu ustawy za niezgodny z prawem Unii Europejskiej, "co w wyniku wprowadzenia, a następnie wycofania lub znaczącej zmiany podatku od sprzedaży detalicznej będzie wpływać destabilizująco na relacje handlowe oraz tworzyć poważne konsekwencje dla przedsiębiorstw handlowych ich dostawców, pracowników jak również dla konsumentów".
 
Prezydium KK podkreśla, iż nie do zaakceptowania jest fakt, że pomimo trwających negocjacji autonomicznych, Rada Ministrów w dniu 14 czerwca przyjęła projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, nie dotrzymując terminów ustawowych.
 
red.hd

Żródło: solidarnosc.org.pl
Foto: T.Gutry