KE wyraziła niezadowolenie z podziału środków na inwestycje w służbie zdrowia

Komisja Europejska wyraziła swoje niezadowolenie z podziału środków na inwestycje w ochronie zdrowia realizowanego w poprzedniej perspektywie. Oceniła, że nie były one wydawane w sposób racjonalny i przejrzysty. Inwestycje nie były przemyślane, jeżeli chodzi o kierowanie strumieni finansowych NFZ.

Takie stanowisko przedstawił 14 czerwca na posiedzeniu zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. usług publicznych na temat ustaw o finansowaniu świadczeń medycznych wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda.

Jak wyjaśniał, projekt w sprawie zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych dotyczy kwoty 12 mld zł, które mają być wydane w ochronie zdrowia.

„Teraz owe 12 mld zł mogą być dla polskiej służby zdrowia pomocne, ale jeżeli będą źle wydawane, mogą bardzo zaszkodzić. Byłby to swoisty pocałunek śmierci” – powiedział wiceminister Łanda. I dodał, że teraz istotne jest opracowanie map potrzeb zdrowotnych. Nowy system ma zapewnić przejrzystość wydatków i wpisywać się w rozwój opieki długoterminowej oraz mieć odniesienie do zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej i demograficznej w Polsce.

Partnerzy społeczni pozytywnie odnieśli się co celów, jakie stawia sobie ministerstwo, choć zaznaczali, że przy tworzeniu owych map potrzeb potrzebni będą eksperci analizujący zarówno potrzeby, jak i koszyk świadczeń.

Anna Grabowska